Eksport av trefflister

Overskriften her er eksport av trefflister og ikke utskrift. Mange er ikke klar over at du kan eksportere treff i søk, rapporter, statistikk osv. til forskjellige format.

Her er et bilde fra eksemplarmodulen. Når du klikker med høyre musetast i trefflista ser du valgene Eksporter til tekstdokument og Eksporter til regneark. Eksportfilene kan du åpne i den kontorpakka du måtte ha på din maskin. Husk at disse filene også kan åpnes i Google documents hvis du ikke har egen Officepakke. Det samme gjelder alle eksporter fra Rapporter og Statistikk. I trefflisten i søking i MM3 så kommer det kun opp eksporter til hvis du har en kontorpakke installert.

Eksport_av_treff.jpg

Hva har jeg katalogisert i dag?

Eksemplarmodulen kan brukes til mye og den er fin som ren søkeinngang også. Under knappen Mer kan du benytte feltene Registrert dato. Her har jeg valgt dagens dato i begge felt, men du kan selv bestemme intervallet du vil sjekke. Skriver du noe i bare venstre felt er det fra og med den dagen. Skriver du noe bare i høyre felt er det frem til den datoen. Benytter du begge felt er det «fra og med»  og «til og med» som vises.

hva_har_jeg_katalogisert_i_dag.jpg

Status savnet og tapt

Hvis du har mange eksemplarer med status SAVNET som du vil endre til TAPT, kan det enkelt endres i eksemplarmodulen.

Søk opp de med status savnet under Eksemplastatus i øvre høyre hjørne. Nå du har market de eksemplarene du virkelig vil merke tapt så velger du Slett valgte oppe i venstre del av menyen i eksemplarmodulen. Der har du flere statuser å velge mellom og en dem heter Tapt. Velg så Slett eksemplarer og deretter Lagre nederst i høyre del av skjermbildet.status_savnet_001Status_savnet_002

Modulvalg

Dagens lille minitips. For å velge en modul i MM3 behøver du ikke benytte venstre kolonne for først og åpne hovedinndeling og deretter ønsket modul. Oppe i menyen som heter MODUL kan du klikke direkte på den modulen du vil til, f.eks. Rapporter.