Fagdag i Bergen

28. januar arrangerer vi en fagdag i Bergen ute på Clarion Hotel Bergen Airport.
Det vil bli demo/presentasjon av Arena, Quria og WeLib, samt en tips&triks-sesjon med MIkromarc. Lunsj serveres og hele seminaret er gratis.

Nytt kundestøttesystem

Vi bytter ut eJournal etter mange års bruk med et som heter Hornbill. Alle våre kunder skal ha bli flyttet over og her kan du følge med på et kort webinar som viser hvordan det nye systemet fungerer for deg som bruker av Mikromarc, Arena, Saga osv.

HVORFOR BYGGER VI ET NYTT BIBLIOTEKSYSTEM?

Hvorfor bygger Axiell et nytt biblioteksystem? Og hva er det som er så spesielt med dette systemet? Og er det klart for det norske markedet? Spørsmålene er mange – her får du svarene.

For ca. fire år siden tok vi en stor beslutning hos Axiell – å utvikle et helt nytt biblioteksystem – Quria. Vi ville tilby markedet et moderne system som er designet og utviklet for å håndtere digitale ressurser og som fremmer bibliotekets noe endrede rolle i samfunnet ved å ta i bruk nye tekniske muligheter.

Nye krav fra markedet
De tradisjonelle biblioteksystemene støtter de tradisjonelle biblioteksprosessene. Det viktigste med fremtidens biblioteksystem er at det går fra å være en transaksjonslog til å bli en relasjonsbygger. Mens vi tidligere bygde systemer for å holde orden på lån og lånere bygger vi nå systemer som skal kommunisere aktivt med lånere. I dag og i fremtiden må systemene støtte de nye digitale behovene som finnes i blant annet det økende utvalget av e-medier. Mange bibliotek ønsker også å kunne dele ressurser på en enkel måte, noe som krever at biblioteksystemet delvis er skybasert og har en infrastruktur som tillater deling. I dag tilbyr bibliotekene allerede flere arrangementer, kurs, forelesninger og andre aktiviteter. De stiller krav til at systemet kan håndtere, administrere og markedsføre disse på en enkel og oversiktlig måte. Det å digitalisere en virksomhet er en prosess som tar tid og som krever at det kan gjøres trinnvis. Da er det nødvendig at teknikken også støtter de behovene som vi allerede vet at finnes, samt det som kan komme i fremtiden.

En annen trend vi ser, er at bibliotekene har gått fra å være stille plasser for lesing til åpne nav for læring, møter og delt kunnskap. Flere kommuner åpner opp for en mer omfattende form for møteplass og bygger såkalte kultursentre, der biblioteket blir en del av et større kulturtilbud.

Vår visjon
Utover kjernefunksjonaliteten, som samling (metadata), lånetakere, utlån, innkjøp, fjernlån, statistikk og konfigurasjonsmodulen som kreves for å drive et bibliotek, utvikler vi hele tiden nye moduler i Quria. Formålet med disse er å tilfredsstille moderne behov for offentlige bibliotek. Mange av funksjonene finnes allerede i dag, men i separate systemer med begrenset eller ingen integrering med biblioteksystemet. Visjonen for Quria er at bibliotekene skal kunne utføre mer arbeid innenfor plattformen, noe som innebærer gjenbruk av data i stedet for reproduksjon av data. Dette bidrar også til en mye bedre utnyttelse av informasjonen fra selve tjenestene. Hvor mange utlån var det til personer som bor i en bestemt del av byen? Hvor mange deltakere i alderen 10–15 år kom på aktiviteten vår forrige uke? Data kan produseres og gjenbrukes til andre formål. Selvfølgelig innenfor rammene for databeskyttelse og dataintegritet.

Et system som skal fungere over hele verden
Det tar tid å utvikle et nytt biblioteksystem. Delvis fordi det er komplekst å håndtere mye data, og delvis fordi vi har valgt å utvikle et system som skal fungere i markeder over hele verden. Systemet må deretter integreres med hvert lands egne standarder og parametere.  De planlagte funksjonene og modulene i Quria leveres kontinuerlig. Det betyr at biblioteket kan introdusere dem etter behov. Samarbeidet med brukerne av systemetspiller en nøkkelrolle når det gjelder å utforme og påvirke bibliotekplattformen Qurias fremtid, akkurat som det har gjort det i over 20 år med utvikling av Mikromarc. I dag er det også flere parametere å ta hensyn til, og dermed må vi velge nøye blant ønsket funksjonalitet og implementere de funksjonene som virkelig gir brukernefordeler i et moderne bibliotek.

I hverdagen på biblioteket
Biblioteket står overfor stadig større utfordringer, og mange har allerede endret eller er i ferd med å endre kjernetilbudet sitt og søker nye måter å øke verdien for sluttbrukerne på. En viktig utfordring er den tekniske utviklingen og den økte bruken av Internett som kilde til informasjon. Her kan nyttig samarbeid og muligheten til å dele informasjon mellom ulike kulturinstitusjoner være en løsning*.  Ettersom biblioteket i økende grad ses på som en møteplass og et tredje rom i samfunnet, har bibliotekaren gått fra å være en reinspikket litteraturkjenner til en aktiv formidler og rådgiver av all slags informasjon og hjelp en besøkende kan tenkes å ha. Bibliotekene er også ofte selvbetjente, kan være ubemannede og finnes i nærheten av sentrum. Det innebærer at bibliotekene har behov for et system som er enkelt, effektivt, fleksibelt, skalerbart og brukervennlig.

Med Quria som system, får bibliotekene et biblioteksystem som er tilpasset de endringene i arbeidsmåten som i dag råder på bibliotekene. Quria har fra starten av blitt utviklet sammen med såkalte UX-eksperter (user experience). Det gjør at systemet er svært brukervennlig, krever kortere opplæring og er tilpasset selv personer med lettere funksjonsnedsettelse. Ettersom Quria er tilgjengelig via Internett, kan bibliotekarene ta med seg, dele med andre aktører og få tilgang til systemet hvor som helst. Quria er også bygget for økt automatisering, noe som innebærer at tradisjonelle kontorprosesser på biblioteket kan bortfalle.

Hva skjer nå?
I dag finnes det bibliotek i Norge og Tyskland som har Quria. Grunnfunksjonaliteten i systemet er klar, men som alle andre systemøker kravene i takt med at brukerne oppdager hva de ønsker å få ut avsystemet sitt. Hvert marked er til en viss grad unikt, og for oss er det viktig at vi finner et godt og tilfredsstillende nivå i et marked før vi går videre til det neste.

Hos Axiell deler vi bibliotekenes mål om å gi de besøkende en bedre opplevelse, øke bruken av bibliotekets ressurser, finne nye målgrupper og inspirere og motivere til kunnskap og lesing. Quria er et skritt i riktig retning for å kunne nå det målet. Vi utvikler et system som går i takt med tiden. Hvis du vil være med på Quria-reisen vår vil du allerede I dag jobbe på en modern og fremtidsrettet måte, være åpen for nye måter å tenke på og se muligheter for utvikling. Slik kan vi bygge fremtidens bibliotek sammen.

*Spør oss om hva Statens historiska museum eller USAHEC gjorde.

Lenke til hovedinnlegget: https://axiell.no/hvorfor-bygger-vi-et-nytt-biblioteksystem/

Oppgradering til MM3.6.82

Nasjonalstatistikken må kjøres før oppgraderingen.

Kommende helg (23.-24. mars) oppgraderes de fleste av våre folkebibliotekskunder på sentraldrift til nyeste versjon av MM3. Før dette er det meg fortalt i dag at det er viktig å kjøre Nasjonalstatistikken hvor det er punkt med telling av aktive lånere. For at statistikken med antall aktive lånere skal bli korrekt, må den kjøres før oppgraderingen. Det har sneket seg inn en tellefeil i MM3.6.82 som det ikke er mulig å fikse før oppgraderingen kommende helg. Alle de andre statistikkene er ok.

Oppslag på hyllesignatur

Når du legger til nye eksemplarer på en post vil Mikromarc huske hva du har brukt tidligere og foreslå den samme signaturen. Skulle du ønske å endre dette eller du legger til første eksemplar på en post så kan du får opp en liste over tidligere brukte hyllesignaturer ved å skrive de tre første bokstavene i signaturen.
I eksemplet under viser jeg hva som skjer når jeg skriver inn lyd.

Bruk bare piltasten for å bla ned til korrekt signatur.

Nye reiser og kundebesøk våren 2019

Det har blitt en relativ stille vinter når det gjelder reiser og kundebesøk fra oss, men i mars måned starter Jens-Chr. opp igjen med å besøke kunder rundt i landet. Vi holder på å legge planer for reisene og de vil bli presentert her og samtidig på våre FB-sider.

Det vil som vanlig bli tips & triks-sesjoner med Mikromarc.
I tillegg til dette vil vi også komme igang igjen med seminardager hvor vi samler mange på ett sted. Her vil vi kunne by på en dag med diverse innhold, blant annet demo av fremtidens biblioteksystem Quria. Du kan lese mer om nyheter som snart kommer i Quria her.

Pressemelding

Axiell kjøper Bibliotekenes IT-senter og blir den ledende biblioteksleverandøren i Norge

Oppkjøpet gir 2000 nye kunder over hele Norden og en akselerert utrulling av den skybaserte Axiell Quria®  Library Services Platform

28 januar 2019 – Axiell, den globalt ledende leverandøren til offentlige bibliotek, museer og arkiv, kunngjør i dag oppkjøpet av Bibliotekenes IT-senter (Bibits) i Norge. Gjennom overtakelsen får Axiell over 300 nye offentlige bibliotekkunder i Norge, Sverige og Finland ved hjelp av ILS-løsningen Mikromarc, og nærmere 100 kunder som bruker SAGA som publikumsplattform. Som den største samarbeidspartneren for IT-løsninger og tjenester til offentlige bibliotek i Norden, utvider Axiell nå sin virksomhet og styrker sin posisjon i Norge. Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform og WeLib, det digitale skolebiblioteket samt integrering av tilleggsløsninger på tvers av kulturområdet. Dette innebærer allikevel ingen umiddelbare praktiske konsekvenser for Bibits sine kunder, siden både Mikromarc og Saga skal videreføres og supporteres som tidligere.

«Bibliotekmarkedet er konsolidert globalt, og konsolideringen er drevet av det faktum at få organisasjoner kan gjøre de betydelige investeringene som trengs for å betjene dette markedet på en innovativ måte. Gjennom oppkjøpet fortsetter vi med å utvide Quria, verdens fremste bibliotekstjenesteplattform. Quria passer til alle segmenter av det offentlige bibliotekmarkedet: Fra mindre bibliotek, til konsortier, til nasjonale biblioteksystemer.
Vi er glade for å få med en erfaren organisasjon og nye kunder, og vi gleder oss til å få ny kompetanse i Axiell, sier Joel Sommerfeldt, president og CEO i Axiell Group.

Axiell har kontinuerlig utvidet sin virksomhet, og dette er det tjuende selskapet som inngår i Axiell Group-familien. Konsernet har kunder i 55 land og 8000 offentlige bibliotek og skolebibliotek stoler på teknologi fra Axiell for å kunne betjene sine kunder og studenter. Investeringen i moderne skybasert teknologi, som Axiell har laget, vil være tilgjengelig for de nye kundene når det passer dem.

«Bibliotek og skoler er viktige komponenter i et demokratisk og åpent samfunn. Imidlertid skifter behovene og kravene til å ta i bruk saker som ikke eksisterte for noen år siden, og derfor er et teknologiskifte til moderne løsninger nødvendig. Jeg er glad for å kunne fortsette å betjene våre kunder som Axiell og sørge for at disse institusjonene kan møte nye krav i samfunnet, så bibliotekarene kan bruke tiden på verdiskapende arbeid. Oppkjøpet vil gi Bibits kunder tilgang til moderne løsninger samtidig som de beholder relasjonene, ferdighetene og tilstedeværelsen av Bibits organisasjon,» sier Kjetil Hillestad, administrerende direktør i Bibits.


Quria gir helt nye muligheter for styring av både trykte og digitale ressurser i samlingen, hendelser og hele kommunikasjonsprosessen med lånere. Quria bruker RDA-rammeverket for å beskrive media i biblioteket og koble det på en helt ny måte. Det gir også nye muligheter for å dele på nettet, og det er stort potensiale for å kommunisere katalogdata bedre og se relasjonene i dataene gjennom sammenkoblede data. Dette vil muliggjøre forbedret støtte for bibliotek som vil dele data og samarbeide på tvers av samlingene. Å være skybasert betyr blant annet at Quria er tilgjengelig fra hvor som helst, både i biblioteket og ute i samfunnet.

Ytterligere detaljer om avtalen vil ikke bli gitt.

Axiell Group AB, Box 24014, 224 21 Lund
Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: [email protected]

For more information:

Maria Wasing
CMO Axiell Group
Phone: +46 73 852 17 52
E.mail: [email protected]

Kjetil Hillestad
Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS
Phone: +47 922 63 056
E-mail: [email protected]

About Axiell
Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers in 55 countries. More than 3300 library organisations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives, libraries and museums are used by over 3400 cultural institutions over the world. In addition, more than 4300 schools use an Axiell system. The Axiell Group, headquartered in Lund, has around 300 employees based out of 28 offices in Sweden, Australia, Abu Dhabi, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Norway, the Netherlands, New Zealand, the UK and the USA. Together, we form one of the world’s largest companies in these sectors. To find out more about us and our products, please visit http://www.axiell.com.

Massesletting av ubetalte gebyrer

Gebyrer eldre enn 3 år kan man ikke kreve inn og i Mikromarc er det lett å nullstille disse på kontoen til alle mens gebyrer for de 3 siste årene beholdes.

Gå til Rutiner/Rapporter og velg Låneres ubetalte kontorader. Datointervallet vil være satt fra frem til dagens dato – 3 år. I dag står det hos meg 01.01.1753 – 08.01.2016.ubetalte regninger-01

Når du kjører denne rapporten får du en oversikt som dette (alle navn hos meg er oppdiktede i demobasen):

 

 

 

 

ubetalte regninger-02

Som standard er alle huket av, men du kan selv endre utvalget her. «Velg alle» og «Fjern alle» ligger som en mulighet i øvre venstre hjørne. Ved å trykke på «Krediter valgte rader» vil disse summen bli ettergitt på låneren. Om du vil fjerne alle utestående gebyrer er det bare å sette til en nyere dato enn den som MM3 foreslår.

ubetalte regninger-03