Oppgradering til MM3.6.82

Nasjonalstatistikken må kjøres før oppgraderingen.

Kommende helg (23.-24. mars) oppgraderes de fleste av våre folkebibliotekskunder på sentraldrift til nyeste versjon av MM3. Før dette er det meg fortalt i dag at det er viktig å kjøre Nasjonalstatistikken hvor det er punkt med telling av aktive lånere. For at statistikken med antall aktive lånere skal bli korrekt, må den kjøres før oppgraderingen. Det har sneket seg inn en tellefeil i MM3.6.82 som det ikke er mulig å fikse før oppgraderingen kommende helg. Alle de andre statistikkene er ok.

Oppslag på hyllesignatur

Når du legger til nye eksemplarer på en post vil Mikromarc huske hva du har brukt tidligere og foreslå den samme signaturen. Skulle du ønske å endre dette eller du legger til første eksemplar på en post så kan du får opp en liste over tidligere brukte hyllesignaturer ved å skrive de tre første bokstavene i signaturen.
I eksemplet under viser jeg hva som skjer når jeg skriver inn lyd.

Bruk bare piltasten for å bla ned til korrekt signatur.

Nye reiser og kundebesøk våren 2019

Det har blitt en relativ stille vinter når det gjelder reiser og kundebesøk fra oss, men i mars måned starter Jens-Chr. opp igjen med å besøke kunder rundt i landet. Vi holder på å legge planer for reisene og de vil bli presentert her og samtidig på våre FB-sider.

Det vil som vanlig bli tips & triks-sesjoner med Mikromarc.
I tillegg til dette vil vi også komme igang igjen med seminardager hvor vi samler mange på ett sted. Her vil vi kunne by på en dag med diverse innhold, blant annet demo av fremtidens biblioteksystem Quria. Du kan lese mer om nyheter som snart kommer i Quria her.

Pressemelding

Axiell kjøper Bibliotekenes IT-senter og blir den ledende biblioteksleverandøren i Norge

Oppkjøpet gir 2000 nye kunder over hele Norden og en akselerert utrulling av den skybaserte Axiell Quria®  Library Services Platform

28 januar 2019 – Axiell, den globalt ledende leverandøren til offentlige bibliotek, museer og arkiv, kunngjør i dag oppkjøpet av Bibliotekenes IT-senter (Bibits) i Norge. Gjennom overtakelsen får Axiell over 300 nye offentlige bibliotekkunder i Norge, Sverige og Finland ved hjelp av ILS-løsningen Mikromarc, og nærmere 100 kunder som bruker SAGA som publikumsplattform. Som den største samarbeidspartneren for IT-løsninger og tjenester til offentlige bibliotek i Norden, utvider Axiell nå sin virksomhet og styrker sin posisjon i Norge. Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform og WeLib, det digitale skolebiblioteket samt integrering av tilleggsløsninger på tvers av kulturområdet. Dette innebærer allikevel ingen umiddelbare praktiske konsekvenser for Bibits sine kunder, siden både Mikromarc og Saga skal videreføres og supporteres som tidligere.

«Bibliotekmarkedet er konsolidert globalt, og konsolideringen er drevet av det faktum at få organisasjoner kan gjøre de betydelige investeringene som trengs for å betjene dette markedet på en innovativ måte. Gjennom oppkjøpet fortsetter vi med å utvide Quria, verdens fremste bibliotekstjenesteplattform. Quria passer til alle segmenter av det offentlige bibliotekmarkedet: Fra mindre bibliotek, til konsortier, til nasjonale biblioteksystemer.
Vi er glade for å få med en erfaren organisasjon og nye kunder, og vi gleder oss til å få ny kompetanse i Axiell, sier Joel Sommerfeldt, president og CEO i Axiell Group.

Axiell har kontinuerlig utvidet sin virksomhet, og dette er det tjuende selskapet som inngår i Axiell Group-familien. Konsernet har kunder i 55 land og 8000 offentlige bibliotek og skolebibliotek stoler på teknologi fra Axiell for å kunne betjene sine kunder og studenter. Investeringen i moderne skybasert teknologi, som Axiell har laget, vil være tilgjengelig for de nye kundene når det passer dem.

«Bibliotek og skoler er viktige komponenter i et demokratisk og åpent samfunn. Imidlertid skifter behovene og kravene til å ta i bruk saker som ikke eksisterte for noen år siden, og derfor er et teknologiskifte til moderne løsninger nødvendig. Jeg er glad for å kunne fortsette å betjene våre kunder som Axiell og sørge for at disse institusjonene kan møte nye krav i samfunnet, så bibliotekarene kan bruke tiden på verdiskapende arbeid. Oppkjøpet vil gi Bibits kunder tilgang til moderne løsninger samtidig som de beholder relasjonene, ferdighetene og tilstedeværelsen av Bibits organisasjon,» sier Kjetil Hillestad, administrerende direktør i Bibits.


Quria gir helt nye muligheter for styring av både trykte og digitale ressurser i samlingen, hendelser og hele kommunikasjonsprosessen med lånere. Quria bruker RDA-rammeverket for å beskrive media i biblioteket og koble det på en helt ny måte. Det gir også nye muligheter for å dele på nettet, og det er stort potensiale for å kommunisere katalogdata bedre og se relasjonene i dataene gjennom sammenkoblede data. Dette vil muliggjøre forbedret støtte for bibliotek som vil dele data og samarbeide på tvers av samlingene. Å være skybasert betyr blant annet at Quria er tilgjengelig fra hvor som helst, både i biblioteket og ute i samfunnet.

Ytterligere detaljer om avtalen vil ikke bli gitt.

Axiell Group AB, Box 24014, 224 21 Lund
Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: [email protected]

For more information:

Maria Wasing
CMO Axiell Group
Phone: +46 73 852 17 52
E.mail: [email protected]

Kjetil Hillestad
Adm. Dir. Bibliotekenes IT-senter AS
Phone: +47 922 63 056
E-mail: [email protected]

About Axiell
Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers in 55 countries. More than 3300 library organisations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives, libraries and museums are used by over 3400 cultural institutions over the world. In addition, more than 4300 schools use an Axiell system. The Axiell Group, headquartered in Lund, has around 300 employees based out of 28 offices in Sweden, Australia, Abu Dhabi, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Norway, the Netherlands, New Zealand, the UK and the USA. Together, we form one of the world’s largest companies in these sectors. To find out more about us and our products, please visit http://www.axiell.com.

Massesletting av ubetalte gebyrer

Gebyrer eldre enn 3 år kan man ikke kreve inn og i Mikromarc er det lett å nullstille disse på kontoen til alle mens gebyrer for de 3 siste årene beholdes.

Gå til Rutiner/Rapporter og velg Låneres ubetalte kontorader. Datointervallet vil være satt fra frem til dagens dato – 3 år. I dag står det hos meg 01.01.1753 – 08.01.2016.ubetalte regninger-01

Når du kjører denne rapporten får du en oversikt som dette (alle navn hos meg er oppdiktede i demobasen):

 

 

 

 

ubetalte regninger-02

Som standard er alle huket av, men du kan selv endre utvalget her. «Velg alle» og «Fjern alle» ligger som en mulighet i øvre venstre hjørne. Ved å trykke på «Krediter valgte rader» vil disse summen bli ettergitt på låneren. Om du vil fjerne alle utestående gebyrer er det bare å sette til en nyere dato enn den som MM3 foreslår.

ubetalte regninger-03

Flytende bestand

Enkelte bibliotek som arbeider sammen i felles baser ønsker å ha flytende bestand av enkelte eksemplarer. Dette kan lett settes opp i Mikromarc.
Idéen bak flytende bestand er at eksemplaret får status fast plassering der det innleveres. Man låner et eksemplar på filial/bibliotek A og leverer det inn på filial/bibliotek B og det får da status fast plassering her istedet for at det kommer opp en beskjed om at eksemplaret skal flyttes til en annen filial/bibliotek. Status som gå på eiende enhet endres ikke, slik at man lett kan søke opp sine eksemplarer som står på andre filialer/bibliotek.

Første skritt er å gå til Administrasjon og Bibliotekenheter. Oppe i høyre hjørne klikker man på Innstillinger(fastnøkkel) og følgende bilde dukker opp:

Dette er et oppsett fra vår demobase med mange grupper. Første gang man åpner dette vil det være tomt her.

Klikk på Ny gruppe og velg hvilke bibliotek/filialer som skal samarbeide om flytende bestand.

Velg navn på gruppa og huk av for bibliotek/enheter som skal samarbeide.

For å ta dette i bruk så gjøres det på eksemplarnivå i Mikromarc.

Kryss av for eksemplarer du vil ha med i tjenesten flytende eksemplarer.

Dette kan du også masseendre i Eksemplardmodulen.

Rapport over ubetalte kontotransaksjoner med mulighet for avskrivning

I Rutiner – Rapporter er det nå innført en ny overskrift «Konto».

Her finnes en ny rapport «Låneres ubetalte kontorader»:

Rapporten kan søke fram forfalt gjeld, og brukeren kan velge å avskrive den framsøkte gjelda. Rapporten har fått en egen innførsel «Lånere – Kreditere kontorader (gjeld)» under Utlån i rettighetssystemet. Dersom brukeren ikke har denne rettigheten, vises ikke rapporten.

Når rapporten kjøres vises kontorader som tilsvarer det valgte utvalget:

Samtlige kontorader er markert, men brukeren kan velge å fjerne alle markeringene og deretter velge rader selv.  Når brukeren trykker «Krediter valgte rader», viser programmet en melding om antall krediterte rader når jobben er gjort. I lista vises også informasjon om når det sist ble sendt ut betalingspåminnelse.

Kontoelementene forblir i lånernes konto etter at rapporten er utført og avskrivningene fullført, men nå med status «Kreditert» i stedet for «Ubetalt».

Flytting av eksemplarer med «Tapt utlån» til «Tapt» i Eksemplarmodulen

Det har til nå vært vanskelig å rydde når du har gitt opp å få tilbake materiale som det er sendt erstatningskrav på, og du bare ønsker å sette eksemplarene til status «Tapt» og få lånet ut av verden. Nå er det en ny funksjon i dialogbildet for masse-sletting, som gjør dette enkelt. Pass bare på at du avgrenser eksemplarsøket til bare eksemplarer som har status «Tapt utlån», og til «Låners forfallsdato», ellers vil ikke valget bli aktivert. Når du så bruker radioknappen helt til høyre i dialogbildet vil eksemplarene få status «Tapt», lånet fjernes fra låneren, og all gjeld knyttet til dette lånet vil bli ettergitt.

For enkelteksemplarer er det nå også mulig å gjøre dette i vinduet for eksemplardetaljer: Velg status «Tapt» i nedtrekkslisten, da vil samtidig også lånet slettes og gjelden knyttet til det ettergis. Dette er imidlertid bare mulig for eksemplarer som har status «Tapt utlån» eller «Hevdet innlevert».