Kolonner i registeret over lånere

Husk at du inne i lånerregisteret kan klikke på høyre museknapp og få opp dette vinduet. Her kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil se om dine lånere.
Husk at alle kolonneinnstillinger i MM3 gjelder for pålogget bruker i Mikromarc. Endrer du dette et sted så blir det samme oppsett på en annen maskin når du logger deg inn i MM3 med samme bruker. Fordelen er jo at en endring du gjør et sted blir med deg overalt også på hjemmemaskinen hvis du benytter MM3 der også.

kolonner_i_la%cc%8anerregister

Lånerhistorikk og varsel i skranke

Dette er ikke nytt i denne versjonen, men tas med som et tips da det er mange som ikke har fått det med seg.
Under innstillinger i skranke (fastnøkkel oppe til høyre) kommer du til følgende oppsett. Ved den rød pilen er det et felt som alle folkebibliotek bør krysse av, men ikke skoler. Grunnen til at dette kom inn var etter ønske fra skolene som ikke ønsket å kvittere for at eleven hadde lånt boka før. Ved store utlånsmengder blir det lett et irritasjonsmoment. Når dette valget IKKE er huket av blit lånet utført som vanlig og hvis låneren har hatt dette eksemplaret tidligere kommer det bare en beskjed i feltet til høyre som forteller at låneren har lånt denne før. Her blir det ingenting du må kvittere for å det er bare å gå videre til neste utlån.

For et folkebibliotek vil det være en grei service at man kan opplyse låneren om at du har lånt denne før.  Den vanlige meldingen spretter opp og der står det info om at låneren har hatt den før og du har et JA/NEI-valg om du vil gjennomføre lånet eller ikke.

la%cc%8anehistorikkvarsel

Nye kvitteringer

Fjerninnlevering.
Det har nå kommet to nye valg under «Kvitt./Følgesedler» hvor du kan sette opp egen fjerninnleveringskvittering. Det ligger med en standardkvittering i MM3.655, men som med andre kvitteringer kan du lage egne å benytte dem om du ønsker.

 

nye-kvitteringer

Erstatning utenom tid

Noen ganger så mistes en bok eller to. Låneren kan få et erstatningskrav med en gang uten at vedkommende må vente på alle purringene fra biblioteket før kravet kommer. Her viser vi hvordan du kan overstyre dette i MM3.

Valg for kvitteringer

Hvis du øverst i menyen i skranke klikker på «Skranke» kommer følgende meny ned:

Valg_for_kvitteringer

Her kan du bestemme om du vil ha med alle lån på kvittering og om reserveringer skal med.

  1. Hvis du tar med alle lån så vil låneren få en oversikt over det de lånte nå og hva de allerede har på utlån hjemme. Vær klar over at dette valget kan ha stor uønsket effekt hvis det f.eks er en skole som låner av deg og som allerede har et stort antall lån. Da vil kvittering bli lang og det lite hensikstmessig. Husk at du da kan trykke CTRL-P og få en helt annen type utskrift for skoler eller lånere med mange lån.
  2. Tar du med reserveringer får låneren en beskjed om hva som er bestilt til vedkommende. Dette er en nyttig informasjon og ha på kvitteringen.

Husk ellers at du nå kan spørre låneren om de vil ha epostkvittering istedet for papirkvittering. For å få til det åpner du låners kort (F6 når låner er aktiv i skrankevinduet) og går ned på tlf/epost til låneren. Kryss av for «Kvitteringer på epost». For at dette skal virke er det nok at du har registrert en epost på låneren. Du behøver IKKE å slå på automatiske kvitteringer i innstillinger – det gjelder kun for papirkvitteringer.

epostkvitteringer

Utlånsvarsel

Når man har historikk på en låner og vedkommende har lånt noe før før man opp et varsel om dette. Det har vært ønske om å gjøre dette valgfritt, ikke minst for elever i skolen som ofte har lånt en bok før.
Nå kan du selv bestemme hvilken info som skal komme opp og når.

Gå til Skranke og velg Instillinger oppe i høyre hjørne. På første fane som kommer opp har du fått ett ekstra valg: «Stopp med advarsel….»

Utlånsadvarsel_ved_tidligere_lånt_bok

Her kan du selv bestemme hva du vil ha. Se også forklarende tekst i venstre stolpe. Vil du IKKE ha opp varsel på forhånd før et utlån skal du IKKE krysse av. Boken kommer-lånere vil allikevel få et varsel før utlån selv om du ikke har krysset av.