Oppslag på hyllesignatur

Når du legger til nye eksemplarer på en post vil Mikromarc huske hva du har brukt tidligere og foreslå den samme signaturen. Skulle du ønske å endre dette eller du legger til første eksemplar på en post så kan du får opp en liste over tidligere brukte hyllesignaturer ved å skrive de tre første bokstavene i signaturen.
I eksemplet under viser jeg hva som skjer når jeg skriver inn lyd.

Bruk bare piltasten for å bla ned til korrekt signatur.

Reservere til flere lånere

Vi får av og til spørsmål om det er mulig å reservere samme bok til flere lånere på en gang. Det finnes en slik funksjon i MM3 og den har vært der i mange år.

Tenk deg følgende scenario: Du står i skranken og flere står i kø for å reservere en ny bok av en eller annen forfatter. Hent opp første låner og søk opp boken(posten). Gå som vanlig til reservering og reserver posten på vedkommende person. Se bildet nedenfor.

reservering av samme tittel til flere lånere.jpg

Nå skal du IKKE lukke dette bildet og gjøre jobben om igjen for neste låner.

Trykk bare på ESC og feltet med låner tømmes. Der henter du opp neste låner og reserverer til den personen. Slik kan du fortsette så mange ganger du vil. Se på bildesekvensen nedenfor.

reservering av samme tittel til flere lånere_02reservering av samme tittel til flere lånere_03reservering av samme tittel til flere lånere_04

Bytt påloggingsenhet

Tidligere har det vært slik at man måtte ut av Mikromarc hvis man skulle logge seg på en annen enhet eller filial i systemet. Husk at du trykke CTRL+F12 eller klikke på Fil oppe i venstre hjørne når du er i skrankebildet.

Bytt_påloggingsenhet-1Bytt_påloggingsenhet-2

Sperring av lånere

I versjon 3.6.70 er det en ny funksjon for å sperre lånere basert på hvor mye gjeld de har. Ved å gå inn på gruppen de tilhører kan det settes opp regler for sperring under fanen Priser. Nederst er det tre nye valg som har dukket opp.

  • Ingen automatisk sperring av lånere pga. gjeld
  • Automatisk sperring av lånere basert på kun overtidsgebyr over:
  • Automatisk sperring av lånere med total gjeld over:

sperring av lånere med mye gjeld.jpg

Feil ved direktepurring på SMS

Ved alle nye oppdateringer dukker det dessverre opp saker som ikke oppdages i testing.

I versjon 3.6.70 har det dukket opp en sak som går på SMS-purring direkte inne fra låner. Selv om alle innstillinger er korrekte så vil du ikke få ut en purring på SMS, men istedet på brev til en låner selv om vedkommende skal ha det på SMS. Løsningen er å gjøre følgende:

I innstillinger i skranken går du til fanen med Utlånsmeldinger og huker av for SMS i Alle purringer etter 3.: (se vedlagt bilde)

sms-etter-3dje-purring.jpg

Så fort feilen blir fikset kan det endringen tas bort igjen.

Vanlige purrerutiner på brev, epost og SMS fungerer som vanlig, så dette gjelder kun når du vil purre utenom tid direkte inne på en låners oversikt.

Endre pålogging i MM3

I versjon MM3.6.70 som kommer nå den 20. januar kan du selv bytte påloggingsenhet inne i Mikromarc.

Når du står i skranke klikker du på fil oppe i høyre hjørne eller benytter tastekombinasjonen CTRL-F12. Følgende vindu kommer opp.

Bytte påloggingsenhet.jpg

I lista som vises kommer alle dine avdelinger opp som du har rettighet til å se. Ved å klikke på en av enhetene/filialene logger du deg direkte inn. Dette er spesielt laget for bokbusser som ofte har en enhet/filial pr. stoppested. Da blir det veldig raskt å logge inn når man stopper på et nytt sted.

Bytte påloggingsenhet1.jpg

Beregning av gebyr

Skjermbilde 2017-06-21 13.51.05.png

I versjon MM3.6.65 som nå er ute i test hos pilotbibliotek har det kommet en ny funksjon i beregning av gebyrer. Som dere ser på F10 konto-knappen står det nå et beregnet gebyr under det du skylder. I mitt tilfelle har jeg satt opp overdagspenger i betingelsene og da beregner systemet hele tiden en pris for hvor mye jeg skylder akkurat nå. Leverer jeg bøkene nå så er dette det beregnede gebyret for samtlige eksemplarer i dag. Har jeg bøkene enda flere dager vil beregnet gebyr fortsette å øke.

Bruk av foresatte i MM3

Slik kan det se ut i websøk når en av foreldrene går inn på sin egen side. Her får du oversikt over egne lån og barnas lån. Normalt kan man klikke på navn til barn/barna inntil de fyller 15(kan endres under innstillinger). Mellom 15 og 18 ser man barnas navn, men etter 18 forsvinner de helt fra foreldrenes/foresattes oversikt. Når barn purres sendes i dette tilfellet brevet direkte til foresattes navn og adresse. Navn som vises her er fiktive.

Meg___Mitt_-_foresatte.png

Lenker i Websøk

Du kan ganske enkelt legge inn egne lenker på siden til Mikromarc Websøk.

Gå til Webkonfigurasjon og klikk på teksten til høyre for bildet du har der.

Først markerer du den teksten som skal fungere som en lenke videre og deretter klikker du på Lenkeknappen oppe i menylinja og følgende lille hjelpebilde dukker opp. I feltet URL skriver du inn lenken du vil brukerne skal ledes til. I feltet Link Text vil du se at den teksten eller ordet du uthevet allerede er fylt inn. Du kan også fylle inn Målfil hvis du vil og her har jeg valgt «Nytt vindu» og da åpnes lenken normalt i en ny fane i utforskeren. Feltet ToolTip kan også fylles ut hvis du vil ha en nærmere forklaring til brukeren når musa holdes over lenken.

Resultatet vil kunne bli slik: