Stopp i skranken ved gult lys

I 6.75 har vi gjort det mulig at følgende scenarier kan få gult lys med fullt stopp i stedet for gult lys med fortsatt skanning som i tidligere versjoner. Innstillingene gjøres i Konfigurasjon under Unit 0 – Windows – Circulation – DeskOptions:

  • StoponYellowwarningReserved
  • StoponYellowwarningOtherunit
  • StoponYellowwarningReservedandOtherunit

Standard skal være at det IKKE stopper på gult lys ved disse tilfellene. Den nye virkemåten må altså konfigureres. Innstillingene skal være lagt på enhet 0 ved oppgradering til 6.75.

Bruk av foresatte i MM3

Slik kan det se ut i websøk når en av foreldrene går inn på sin egen side. Her får du oversikt over egne lån og barnas lån. Normalt kan man klikke på navn til barn/barna inntil de fyller 15(kan endres under innstillinger). Mellom 15 og 18 ser man barnas navn, men etter 18 forsvinner de helt fra foreldrenes/foresattes oversikt. Når barn purres sendes i dette tilfellet brevet direkte til foresattes navn og adresse. Navn som vises her er fiktive.

Meg___Mitt_-_foresatte.png

Lånerhistorikk og varsel i skranke

Dette er ikke nytt i denne versjonen, men tas med som et tips da det er mange som ikke har fått det med seg.
Under innstillinger i skranke (fastnøkkel oppe til høyre) kommer du til følgende oppsett. Ved den rød pilen er det et felt som alle folkebibliotek bør krysse av, men ikke skoler. Grunnen til at dette kom inn var etter ønske fra skolene som ikke ønsket å kvittere for at eleven hadde lånt boka før. Ved store utlånsmengder blir det lett et irritasjonsmoment. Når dette valget IKKE er huket av blit lånet utført som vanlig og hvis låneren har hatt dette eksemplaret tidligere kommer det bare en beskjed i feltet til høyre som forteller at låneren har lånt denne før. Her blir det ingenting du må kvittere for å det er bare å gå videre til neste utlån.

For et folkebibliotek vil det være en grei service at man kan opplyse låneren om at du har lånt denne før.  Den vanlige meldingen spretter opp og der står det info om at låneren har hatt den før og du har et JA/NEI-valg om du vil gjennomføre lånet eller ikke.

la%cc%8anehistorikkvarsel

Erstatning utenom tid

Noen ganger så mistes en bok eller to. Låneren kan få et erstatningskrav med en gang uten at vedkommende må vente på alle purringene fra biblioteket før kravet kommer. Her viser vi hvordan du kan overstyre dette i MM3.

Utlånsvarsel

Når man har historikk på en låner og vedkommende har lånt noe før før man opp et varsel om dette. Det har vært ønske om å gjøre dette valgfritt, ikke minst for elever i skolen som ofte har lånt en bok før.
Nå kan du selv bestemme hvilken info som skal komme opp og når.

Gå til Skranke og velg Instillinger oppe i høyre hjørne. På første fane som kommer opp har du fått ett ekstra valg: «Stopp med advarsel….»

Utlånsadvarsel_ved_tidligere_lånt_bok

Her kan du selv bestemme hva du vil ha. Se også forklarende tekst i venstre stolpe. Vil du IKKE ha opp varsel på forhånd før et utlån skal du IKKE krysse av. Boken kommer-lånere vil allikevel få et varsel før utlån selv om du ikke har krysset av.

Epostkvittering

I MM3 er det fullt mulig å sende kvitteringer på epost til de brukerne som ønsker dette.

Gå inn på låners kort og huk av for Kvitteringer på epost i nederste felt (telefon, epost osv). Heretter vil låneren få en epost når man låner og en når man leverer inn noe. Dette fungerer selv om du IKKE har på automatisk utskrift av utlån/innleveringskvitteringer.

epost-kvittering

Maks antall lån i selvbetjent

Det har kommet en ny mulighet for å begrense antall utlån i Mikromarc Selvbetjent utlån.

Under innstillinger i skranken(se bildet) kan man sette opp et makstall for utlån til bibliotekets kunder. Hvis det finnes en utlånsbetingelse i vanlig utlån som sier maks 5 og du setter opp f.eks maks 6 i selvbetjent så vil den med maks 5 gjelde foran den i selvbetjent. Hvis man derimot ikke har noen begrensinger ved lån i skranke så kan man sette ett maksantall i selvbetjent. På skoler kan dette være veldig greit. Låner man noe i skranken av bibliotekaren er det ingen øvre grense, men benytter man seg av selvbetjent utlån så stopper utlånet når maks antall er nådd. Låneren får da en beskjed om å henvende seg i skranken for ytterligere lån.Maks_antall_utlån_i_selvbetjentMaks_antall_lån_i_selvbetjent

Utlånsløsning

Dette er ingen såkalt utlånsautomat, men heller en automatfri løsning.  Hos Kongsbakken VGS i Tromsø har John fått satt opp dette til elevene. Det er en Windows Surface satt inn i en ramme og under skjermen er det festet en scanner. Leseren ved siden av er en RFID-leser hvor man kan benytte lånerkort med RFID-brikke. En meget smart og rask løsning.

20150220-DSC08281

Her benytter John sin RFID-brikke og Mikromarc henter opp hans navn fra basen.20150220-DSC08284 20150220-DSC08287 20150220-DSC08289 20150220-DSC08291

 

Her ser du «automaten» fra baksiden og der ser du at de har festen en helt vanlig scanner som leser bokens eller vanlig lånerkort sine strekkoder.20150220-DSC08294 20150220-DSC08297