Mandal bibliotek

Nylig besøkte jeg Mandal folkebibliotek og det holder til i flotte lokaler i sentrum av byen. Legg også merke til at biblioteket benytter flere nettbrett (iPad) som henger på endeveggene på noen av reolene. Der kan publikum søke direkte i basen deres. Det er nettbrettversjonen av Mikromarc websøk som er installert på brettene.