Nytt sentralbord på Bibliotekenes Hus

Info ang. sentralbord hos Bibliotekenes Hus.
Vi har nå nytt sentralbord hvor du får spørsmål om å trykke talltaster for å komme dit du vil. Hvis du f.eks skal ringe til Salg/Markedsavdelingen hos Mikromarc slår du 22083400 og deretter 2(Bibliotekenes IT-Senter AS) og 2(Markedsavdelingen). Ved at vi innfører dette slipper du å stå i kø for å komme inne til ønsket avdeling. Skal du til support ringer du 22083400 +2+1.