Maks antall lån i selvbetjent

Det har kommet en ny mulighet for å begrense antall utlån i Mikromarc Selvbetjent utlån.

Under innstillinger i skranken(se bildet) kan man sette opp et makstall for utlån til bibliotekets kunder. Hvis det finnes en utlånsbetingelse i vanlig utlån som sier maks 5 og du setter opp f.eks maks 6 i selvbetjent så vil den med maks 5 gjelde foran den i selvbetjent. Hvis man derimot ikke har noen begrensinger ved lån i skranke så kan man sette ett maksantall i selvbetjent. På skoler kan dette være veldig greit. Låner man noe i skranken av bibliotekaren er det ingen øvre grense, men benytter man seg av selvbetjent utlån så stopper utlånet når maks antall er nådd. Låneren får da en beskjed om å henvende seg i skranken for ytterligere lån.Maks_antall_utlån_i_selvbetjentMaks_antall_lån_i_selvbetjent