Rekkefølge på søkemuligheter i klienten

Som mange allerede har fått med seg er det mulig å endre på søkerekkefølgen i windowsklienten til MM3. I stedet for at Tittel står først kan man ha Fritekst som førstevalg. For å endre dette kan du gå til Konfigurasjon under valget Administrasjon i venstre stolpe.

Jeg har tidligere skrevet om dette på bloggen her, men det kan være greit å friske opp denne muligheten.

Endring_av_søkekoderekkefølge