Utskrift av etiketter

Ny funksjonalitet i Eksemplarmodulen i MM3.645. Denne versjonen er ute i pilot nå og skal snart ut til alle våre brukere. Tidligere skrev man ut etiketter fra Kategoriene, men nå kan du gjøre det her istedet for.

I Eksemplarmodulen har det kommet en ekstra knapp oppe i menylinjen med teksten «Skann for etiketter». Når du klikker her så kommer det opp et valg hvor du scanner inn eksemplarer du vil skrive ut etiketter til. Når du har scannet ferdig bestemmer du hvilken etikett du vil ha. Se vedlagte bilder.