Nyeste utgaver først i websøk

Vi har lagt inn muligheter for nye nøkler i basen slik at du kan endre standardsortering til å vise alltid de nyeste utgavene øverst i websøket. Dette gjelder versjon MM3.6.45. Husk at du alltid kan sortere stigende og synkende ved å klikke på kolonneoverskriftene også.

De som fortsatt har MM3.6.30 må vente til slutten av februar da «alle» skal være over på den nye versjonen. Det finnes også noen kunder som oppgraderes i bolker til faste tider i året og de får enda ikke versjon 3.6.45.

sortering_på_år_i_websortering_på_år_i_konfigurasjon

Ved å gå inn i konfigurasjon (krever adminrettigheter) kan du endre dette selv eller ta kontakt med brukerstøtte om du ønsker hjelp.

Under konfigurasjon velger du Unit/0/Web/Search (se bildet over). Når du har valgt Search kommer det en del info i høyre stolpe og her skal du legge til to såkalte Egenskaper. Hvis egenskapene allerede står der fyller du bare inn informasjonen som skal ligge i nøkkelfeltene til høyre. (les nednefor).

Oppe i venstre hjørnet er det et blankt ark. Trykk på det og velg Ny egenskap. Skriv inn: DefaulSortDirection og trykk ok. Linjen til høyre for dette fyller du ut med verdien(nøkkelen) DESC

Lag en Egenskap til som du kaller:DefaultSortKey og trykk ok. I nøkkelfeltet ut til høyre skriver du PublYear

Når du nå søker på web skal alltid siste utgave komme øverst. Vær klar over at det kan ta noen minutter før websøket er oppdatert da vi har mange webservere i drift og de skal synkes