Modulvalg

Dagens lille minitips. For å velge en modul i MM3 behøver du ikke benytte venstre kolonne for først og åpne hovedinndeling og deretter ønsket modul. Oppe i menyen som heter MODUL kan du klikke direkte på den modulen du vil til, f.eks. Rapporter.