Eksport av trefflister

Overskriften her er eksport av trefflister og ikke utskrift. Mange er ikke klar over at du kan eksportere treff i søk, rapporter, statistikk osv. til forskjellige format.

Her er et bilde fra eksemplarmodulen. Når du klikker med høyre musetast i trefflista ser du valgene Eksporter til tekstdokument og Eksporter til regneark. Eksportfilene kan du åpne i den kontorpakka du måtte ha på din maskin. Husk at disse filene også kan åpnes i Google documents hvis du ikke har egen Officepakke. Det samme gjelder alle eksporter fra Rapporter og Statistikk. I trefflisten i søking i MM3 så kommer det kun opp eksporter til hvis du har en kontorpakke installert.

Eksport_av_treff.jpg