Midlertidig lånergruppe

OBS!!!

I versjon MM3.6.61 har det kommet er par valg i systemet som IKKE skal benyttes.

I låneregisteret under Lånergrupper finnes det en gruppe som heter «Midlertidige lånere med begrenset tilgang». Hvis du legger lånere i denne gruppa får de ikke låne i det hele tatt. Dette er en systemgenerert lånergruppe som har noe med weboverbygget Saga å gjøre. Skulle du trenge en slik lånergruppe kan du opprette den selv, men bruk altså IKKE den som ligger standard fra oss. Tilsvarende finner du en lånebetingelse som går mot den samme gruppen. Denne har da heller ingen funksjon nå.