Sett reserveringer på pause

I versjon 3.665 som er i siste fase av testing (7.06.17), vil det komme en funksjon for å sette en reservering på pause. Dette kan gjøres både fra klienten i Mikromarc, websøk og mobilweb. Her er et bilde fra mobilweb.

Reservering og  pausefunksjon.png