Oppslag på hyllesignatur

Når du legger til nye eksemplarer på en post vil Mikromarc huske hva du har brukt tidligere og foreslå den samme signaturen. Skulle du ønske å endre dette eller du legger til første eksemplar på en post så kan du får opp en liste over tidligere brukte hyllesignaturer ved å skrive de tre første bokstavene i signaturen.
I eksemplet under viser jeg hva som skjer når jeg skriver inn lyd.

Bruk bare piltasten for å bla ned til korrekt signatur.