Endring av utlånstyper

Det hender av og til at man får på feil utlånstype, f.eks. Hovedsamling på noe som skulle ha vært Film eller noe annet.

I den nye versjonen er det lett å masseendre dette og i det følgende eksemplet har jeg feilkatalogisert en del filmer i min base med utlånstype Hovedsamling(standard utlån) i stedet for Film(7 dager i mitt bibliotek).

Ta med søk fra Katalogen direkte over i Eksemplarmodulen

Jeg søker opp Utlånstype hovedsamling (EXLOANTYPE=hoved%) og under begrensninger til høyre (Materiale) har jeg valgt kun det som er relatert til film. Hvis alt nå er korrekt i min base så skal det ikke dukke opp et eneste svar, men her fikk jeg noen treff.

078-masseendring-2

Hvis alt nå er korrekt i min base så skal det ikke dukke opp et eneste svar, men her fikk jeg noen treff.

077-masseendring_av_eksemplarer-2

For enkelt å ta med disse over i Eksemplarmodulen klikker du på høyre musetast og velger «Ta med treff til Eksemplarmodulen» eller CTRL+Shift+I.

079-masseendring-3

Marker alle postene i søket og klikk på Endre valgte i øvre venstre hjørne.

080-masseendring-2Plukk den Utlånstypen du skal ha, i mitt tilfelle er det FILM.
081-masseendring-3

Klikk på Endre eksemplarer og jobben utføres.

082-masseendring-2

I dette tilfellet var det også en utlånt film og den endres ikke i dette tilfellet. Utlånstypene bestemmer utlånstid og kan derfor ikke endres så lenge noe står utlånt, men denne filmen kan lett endres ved mottak.

083-masseendring-2Du avslutter det hele ved å trykke på Lagre og listen oppdateres.

Lykke til med ryddingen.