Flere strekkoder pr. låner

Hvis du skulle ha behov for flere enn én strekkode på en låner så kan du ha opptil 5 i MM3. Her har jeg lagt til tre felter i mitt oppsett.

088-Flere_strekkoder_på_lånere

For å få dette til må du være logget inn med adminkonto og deretter gå til Konfigurasjon som du finner under Administrasjon nederst i venstre stolpe.

Bildet under viser hvor du endrer antallet tillatte strekkoder for en låner. (Unit/0/Windows/Circulation/BorrowerOptions089-Flere_strekkoder_på_en_låner