Retrospektive hefter i versjon 3.621

Det kommer en ny versjon av MM3 (3.6.2.1) den 12. mai. Den inneholder endringer i forbindelse med RFID og bruk mot døgnåpne bibliotek.

Ellers har den også fått en ny funksjon når det gjelder å legge inn hefter retrospektivt for de bibliotekene som trenger det.

090-Retrospektive_hefter

Under menyen Tidsskrift inne i modulen finner du et valg som heter Opprett hefter retrospektivt.

Da får du to valg: Bruk utgivelsesplanen eller Antall hefter per år.091-Retrospektive_hefter 092-Retrospektive_hefter

Her har jeg som et eksempel lagt inn en del årganger på Illustrert Vitenskap. Når du ser at det hele er ok og slik som du vil ha det trykker du bare på knappen Lag hefter og årgangene med heftene legges inn og navngis etter hva du har fra før på det tidsskriftet i din base.

093-Retrospektive_hefter