Nyheter på gang i neste versjon

I desember kommer pilotversjonen av MM3.6.3 og den skal releases i januar. I alle nye versjoner er det jo en del som skjer og denne gangen er det blant annet med et nytt oppsett for lenker. Dette finner i katalogen under fane F10.  Skjermbildene som vises her kan endres i løpet av testperioden.

Lenker_001

Her kan du lett lenke til overordnet post, supplement, foregående post og vertspost. Ved å klikke på ett av valgene kommer det opp et søkebilde hvor du da finner den posten du vil lenke til.Lenker_002

Her er et eksempel til foregående post:

lenker_003 lenker_004 lenker_005