Innkjøp

I Innkjøp er det gjort en del forbedringer: Tittelen vises nå med opplysninger fra MARC-felt 245$a, $b, $n og $p, slik at det blir lettere å skille nesten like titler. Pga. misforståelser er det laget bedre hjelp og forklaring av handlekurven og rosamarkering av eksemplarer i listen. Når du trykker -tasten med et eksemplar markert i listen, åpnes eksemplardetaljene på fanekortet ‘Innkjøp’. Listen over bestillinger blir automatisk oppdatert etter at du har lagt på et nytt eksemplar med status ‘Til bestilling’, og denne statusen er valgt blant dem som skal vises (#5735). Det er også gjort forbedringer på ytelse, slik at systemet blir raskere.

Det er laget ny funksjonalitet for å purre, avbestille eller reklamere på bestemte eksemplarer. Du kan sende e-post, ta utskrift av brev eller bare registrere at du har purret, avbestilt eller reklamert per telefon. Dette gjøres ved at du markerer de eksemplarene det gjelder i listen og klikker på knappen ‘Følg opp bestillinger’. Denne nye funksjonaliteten må brukes for å sette statusene ‘Purret’, ‘Avbestil’ og ‘Reklamert’, og disse statusene kan derfor ikke lenger settes «manuelt».

Når eksemplarer er bestilt, purret, avbestilt eller reklamert via Mikromarc vil systemet ta vare på meldingene som er gått ut til leverandøren. Disse – og innkomne svar på meldingene – kan ses ved å klikke på knappen ‘Meldinger’ i verktøylinjen. Her kan du også endre hvilke eksemplarer meldingene gjelder (knytte til eller fjerne eksemplarer), og du kan endre detaljene på ett eller flere eksemplarer som meldingen gjelder, f.eks. ny ventet-dato. I Budsjett vil det nå vises at en budsjettperiode er lukket ved at det står «Lukket» etter årstallet i nedtrekkslisten dersom perioden er lukket for alle enheter i basen. Det er dessuten gjort en endring slik at transaksjoner som gjelder budsjettjusteringer er mer like vanlige transaksjoner.
I MM3 er det ikke bare automatisk katalogisering av alt du kjøper i BS-Online, men du kan også styre egne leverandører og egne budsjett.

Kobling mot Biblioteksentralen AL

Innkjøpsmodulen har kobling mot nettbutikken til Biblioteksentralen. Alt du kjøper direkte i deres nettbutikk registreres automatisk i MM3-katalogen din. Har du ikke den funksjonen så ta kontakt med support slik at det kan konfigureres for dere.

På bildet under kan du se bøker som automatisk dukker opp i innkjøp når du har bestilt dem på BS-Online. Det eneste du gjør er å ta imot og knytte til eksemplarer.