Tidsskrift

I versjon 3.650 har det kommet en helt ny utgave av Tidsskriftsmodulen som er enklere i bruk samtidig som den er smidigere med flere valgmuligheter enn i den forrige.

Største endring er nå at alle endringer utover det vanlige skal gjøres under heftekontroll i mottaket. Man skal IKKE lenger gå inn i planen å endre den. Planen er lagt der for bare å være en plan som gjentas år etter år. Skulle det skje en hovedendring i utgivelsesplanen så kan den rettes, men alle hefter(dobbeltnummer, ekstrahefter osv.) skal nå redigeres under knappen heftekontroll i mottaket.

Se første inntrykk av den her:Tidsskriftsmodul_004_plan Tidsskriftsmodul_003 Tidsskriftsmodul_002 Tidsskriftsmodul_001

Under valget  heftepost finner du muligheter for å endre navn, slette eller legge til nye hefter utenom planen.