Rutiner

Under rutiner finner du meldinger, rapporter og statisitkk.

I meldingsmodulen kommer det inn eposter og meldinger fra websøk eller fra annen epost til biblioteket hvis det settes opp. Fjernlånsmeldinger som ikke er NIL-meldinger vil også dukke opp her. Du slipper normalt å gå inn her for å sjekke om det har kommet post da du kan se et lite brevikon nede i høyre hjørnet av MM3 hvis det skulle være ny post. Klikk på brevikonet og dette vinduet åpnes.

059-meldinger

 

Eksempel på en reservering gjordt fra annet bibliotek eller låner. Her er knappen for «F2 Reserver» grå fordi jeg har trykket på den og godkjent reserveringen fra det eksterne biblioteket.060-ekstern_bestilling