Autoritet

 

 

I venstre stolpe nedenfor katalog finner man selve autoritetsregisteret. Her kan man søke og rydde opp stavefeil eller slå autoriteter sammen.  For å slå sammen kan man benytte CTRL og venstre musetast. Man drar den man vil ha vekk over på den som er korrekt eller mest korrekt. Til slutt kan man editere autoriteten for å få den helt korrekt om det ikke er tilfellet.048-autoritet

049-autoritet

Da kommer følgende bilde opp og du kan bekrefte dette om du har valgt korrekt. Trykk på OK med mus eller benytt ALT-O.

050-autoritet