Eksterne kilder

I Mikromarc er det innebygd søk på tvers av biblioteksystem, både til plukking av poster og til fjernlån. Ønsker du å plukke poster fra andre bibliotek kan det settes opp under «Søk i eksterne databaser»

051-eksterne_kilder

Ønsker du å legge til egne utenom de som er standard fra oss, så går det bra. Velg da først «Endre/ny» og deretter «legg til» og fyll inn navn på biblioteket og nettadresse for basen du ønsker å knytte deg til. I dette tilfellet er det LOC (Library of Congress) som benyttes. Her kan du se adressen og databseport/navn som må skrives inn for at du skal kunne plukke fra LOC.052-eksternekilder_loc