Statistikk

065-Statistikk_3_6_20Under Rutiner velger du Statistikk. Klikk så på knappen i enden av linja – Velg Statistikk og her finner du grunnstatistikkene som finnes.

Når du nå skal kjøre nasjonalstatistikken så har det kommet inn noen nye valg. Dette gjelder spesielt hvor flere bibliotek er sammen i felles base. Du kan da velge Enhet for samlinger og deretter Enheter for utlån/bruk. På den måten kan du få statistikk på dine poster selvom de er lånt ut av andre enheter i samarbeidet.

084-nasjonalstatistikk-003

Her kan du velge Enheter for samling først og deretter Enheter for utlån. Der kan du velge mellome Utført ved, Fast plassering og Eier.085-nasjonalstatistikk-004