Websøk

Det er mye nytt som kan gjøres i oppsettet for å tilpasse modulen slik du selv vil ha den. Her er et eksempel på hvordan visningen kan se ut med ISBD-format. Dette slår du av og på i innstillinger til web.

073_webvisning_ISBD-2

Video som viser eldre versjon av websøk. Ny video kommer.