Brukere

På dette stedet kan man selv endre alt som har å gjøre med brukere i systemet. Dette er da de som skal logge seg inn å bruke selve MM3. Webbrukere er vanlige lånere i systemet og håndteres ikke her, men i lånerregisteret.