Enheter

Her kan man endre navn og oppsett for bibliotek, filialer og avdelinger. Åpningstider som vises i websøket justeres også her.
https://vimeo.com/26057828