Bibits AS

Hva gjør vi?

Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits) er den største IT-leverandøren på det norske bibliotekmarkedet i dag, med nærmere 2000 installasjoner av vårt biblioteksystem, Mikromarc. Selskapet ligger i frontlinjen for utvikling for bibliotek og organisasjoner med lignende behov for informasjonshåndtering og tilbyr med våre produkter et totalkonsept for søking og gjenfinning av informasjon i bibliotekmiljøer. Vi har lang fartstid i bransjen og er en dominerende leverandør av biblioteksystemer i Norden. Bibliotekenes IT-senter AS kan tilby systemløsninger for folke-, fag- og skolebibliotek, fra de aller minste til de aller største. Vi har erfaring med å automatisere bibliotek under høyst varierende tekniske og økonomiske forhold.

Historie

Bibliotekenes IT-senter AS ble etablert allerede i 1988, under navnet Norsk Systemutvikling AS. Etter sammenslåingen med Biblioteksentralens IT-avdeling i 2001 fikk vi vårt nåværende navn. Som datterselskap av Forlagsentralen (50%) og Biblioteksentralen (50%) inngår vi i Bibliotekenes Hus, en sammenslutning av fire selskaper som alle driver innen bibliotekvirksomhet: Biblioteksentralen som bokleverandør, Edda Interbok som leverandør av skolebøker, BS Eurobib som leverandør av innredninger og annet utstyr, og Bibliotekenes IT-senter AS.

 

Organisasjon

Vår organisasjon består av vel 30 medarbeidere i Norge og et titalls i BiC Bibliotekscentrum Sverige AB, samt agenter i England og på Island. Vi samarbeider dessuten med Axiell Bibliotek AB i Danmark. Gjennom vår omfattende skandinaviske kundebase og samarbeidet i Bibliotekenes Hus opprettholder vi vår høye fagkompetanse og har nær kontakt med mange av premissleverandørene for morgendagens biblioteksystemer. Vi samarbeider nå også med Teknikhuset i Sverige og selger deres system CS Library på det norske markedet.

I 2012 startet vi også opp et selskap i Finland(Helsinki) i samarbeid med Teknikhuset og det heter OLS OY.

Denne siden er bare en underside av våre egentlige hjemmesider som du finner her. Bibliotekenes IT-Senter AS. Jeg vedlikeholder denne siden for å oppdatere videosnutter og tips&triks av funksjoner i Mikromarc.