Kolonner

Du kan selv endre på kolonner som vises i websøket ditt. Her har jeg lagt inn noe ekstra informasjon i trefflista.

Hvis du går til Konfigurasjon > Unit > (avd.nummer) >Web > Search >Hitlist > TitleView så kan du åpne de enkelte kolonnene og sette «true» i stedet for «false» på de du vil ha vist.

Elektroniske lenker finner du i Column13.