Lånere

Lånere

Du kan nå via Innstillinger for Utlån bestemme om du vil se all gjeld som den aktive låneren har på konto, eller bare det vedkommende skylder din bibliotekenhet. Samme innstilling vil også styre om standardvalget inne på lånerens Konto-fane er alle enheter eller bare din.

På fanen ‘Lånerens lån’ vil det nå vises direkte hvis det er sendt erstatningskrav på et lån, ved at kolonnen for antall purringer har teksten «Erst!» med rød skrift i stedet for et tall.

Lånergruppedetaljene har fått to avkryssningsbokser nå; én for om lånehistorikk i det hele tatt skal tas vare på for lånerne, og én for om gruppen får «Boken kommer»-tjeneste. Det er fullt mulig å bevare lånehistorikk også for lånere som ikke får «Boken kommer»-tjeneste. For å skille ut «Boken kommer-lånere i statistikk, trengtes det en egen avkryssingsboks for dette.

NB! Denne boksen er ikke avkrysset etter oppgraderingen, og du må aktivt krysse den av for de lånergruppene som skal telles som «Boken kommer»-lånere. Det er laget funksjonalitet for at systemet automatisk skal kunne oppheve en sperring på en låner når vedkommendes gjeld har kommet under kr. 100,-. NB! Denne innstillingen må inntil videre legges inn av Mikromarc brukerstøtte.

Låneregisteret har fått en stor oppdatering i versjon 3.6. Lånergrupper og klasser ligger på egne knapper øverst på menylinjen. Du kan også høyreklikke i lånerregisteret og bruke valget kolonner. Det er mange nye kolonner med nyttig informasjon som kan settes i den nye versjonen.

003-laneregister

004-laneregister-2

005-laneregister-2