Instillinger utlån

Innstillinger/oppsett av skranketjenester

Nytt i innstillinger er muligheten til å ta vare på historikken på siste utlån. Her kan vi nå i Norge beholde den i 14 dager etter innlevering. På den måten kan man gå tilbake å se hvem som lånte noe om det skulle mangle en cd eller at en bok er skadet ved innlevering. Valget heter «Behold lånerhistorikk» og du kan finne siste låner ved å se på historikkfana på et eksemplar.

013-utlinnstillinger-5

Hvis du klikker på hodet i venstre kolonne kan du se siste låner. Lånere som har historikk vil ikke forsvinne fra lista, men lånere som ikke har historikk på egne lån vil forsvinne fra denne lista etter de antall dager du har valgt under innstillinger, men altså ikke lenger enn 14 dager.014-eks-historikk-2