System nede

Fra og med versjon MM 3.5.2 finnes det en system nede-funksjon. Hvis nettet skulle falle ut kan man fortsette å låne ut. Når nettet er tilbake kan alt man har gjort i mellomtiden hentes inn i basen via valget her.

Det er laget funksjonalitet for å kunne bruke Mikromarc også når forbindelsen til server og database er nede. Funksjonaliteten er kalt «System nede», og gir deg mulighet til å skanne inn lånerstrekkoder og eksemplarstrekkoder til en fil som deretter importeres når systemet er oppe og går igjen. Det er mulig både å registrere utlån og innleveringer. Importfunksjonaliteten finner du i stolpemenyen under ‘Utlån’, og etter importen vil du få en rapport over de utlånene og/eller innleveringene du må følge opp videre.

024-system_nede-2

På skjermen vil du alltid ha et ekstra ikon som heter MM3 System Down.

025-system_nede-2

System nede virker både ved innlevering og utlevering. På den måten kan ha fortsatt ha tilnærmet full drift av systemet. Søking og fjernlån er dessverre ikke mulig da nettet jo er nede.

026-system_nede-2

Her skifter man også med F2 mellom inn- og utlevering.

027-system_nede-2

Når du starter opp MM 3.5 på nytt etter at nettet er tilbake kommer dette bildet opp for systemet har oppdaget at modulen System nede har vært brukt i mellomtiden. Svar ok på dette.

028-system_nede-2

Programmet starter da direkte opp i Importmodus for utlånstransaksjoner.

029-system_nede-2

Start importen ved å klikke på Kjør import i øvre venstre hjørne. Resultatet av importen vises i bildet. Når dette er ferdig fortsetter man å bruke MM3 som vanlig. Skulle det være noen utlån eller innleveringer som trenger oppfølging kommer det en liste under fanen Oppfølging. Skulle det være noen står også tallet utfor: Herav til oppfølging.