Katalog

Demo av Mikromarc kan du se under fanen Demo MM3. Vil du bare se på oppsett/innstillinger kan du gå til fanen Innstillinger rett over her.

Skjermdumper fra katalogen.

Enkelt katalogskjermbilde (Marc-editor finnes under fanen MARC)

033-katalog

Materialtyper

034-katalog

Oppslag mot autoritet

035-katalog

ISBD og eksemplarer

036-katalog

Nye eksemplarer.
Her kan du legge inn opp til 300 eks. pr omgang. Har du behov for å katalogisere f.eks. 600 eksemplarer så gjør man det kun to ganger. Feltet Antall eks: godtar inntil maks 300.

040-eksemplarer

Eksemplardetaljer

Innsynsinformasjon

038-katalog

Marc-editor

039-katalog

Katalogposter: Når du henter eksterne poster kan du sette opp at du vil fjerne bare delfelt fra ett eller flere MARC-felt.
På fanekortet ‘Eksemplar’, kan du få opp en kolonne for ‘Klasse’ på låneren som har lånt det enkelte eksemplaret.
Eksemplarer: Det er laget et oppgradert skjermbilde for ‘Nytt eksemplar’. Når du legger inn et nytt eksemplar her vil systemet huske hva du valgte sist av ‘Eier’ og ‘Fast plassering’.

Når du endrer eksemplardetaljer, og endrer ‘Fast plassering’, vil du nå få spørsmål om du også vil endre ‘Er nå på’. Dette gjør at du slipper å logge på denne enheten og innlevere for å få endret denne verdien.
Når lånerne har krysset av for at lånehistorikken skal tas vare på i systemet er det nå mulig å se i eksemplarhistorikken (fane ‘Historikk’ i eksemplardetaljene) hvilken låner som har lånt eller innlevert eksemplaret. Marker linjen i historikken, og klikk på knappen ‘Låner’ oppe i verktøylinjen for å se lånerdetaljene. Det er også lov til å beholde statistikk på innleverte poster inntil 14 dager etter innlevering selv om låner ikke har historikk påslått. Etter 14 dager er det da ikke lenger mulig å se hvem som var siste låner på posten.

Katalogmaler (maskeposter)

I Katalogmodulen har vi muligheten til å lage katalogmaler. Katalogmaler  er det som ble kalt maskeposter i MM2.  Malene kan benyttes til å katalogisere en post fra bunnen eller til å legge informasjon i tillegg på en post som allerede er hentet fra nettet. Se demovideo under fanen innstillinger ovenfor.

Bruke katalogmalene

I katalogmodulen under ‘Ny post’ er det et valg som heter ‘Ny post fra mal’, Her  velger du hvilken mal du vil bruke. Den malen du brukte sist, vil huskes under menyvalget ‘Ny post fra mal’. (For å sette opp og redigere maler må du ha rettigheter til dette. Funksjonaliteten finner du under ‘Innstillinger for Katalog’.)

Nå åpnes en ny post på fanekortet ‘Dokument’, med mindre du allerede står på fanekortet MARC – da åpnes den der. Posten inneholder de MARC-feltene som er definert i malen, samt eventuelle innlagte tekster/verdier fra malen. Rett over posten til høyre ser du hvilken mal som er brukt.

Opprette katalogmaler

Oppretting av katalogmaler gjøres i Katalogmodulen under ‘Innstillinger for Katalog’ (under “Fastnøkkelen”) Her er et eget fanekort som heter Katalogmaler. På dette fanekortet ser du en liste over eksisterende maler, og du kan redigere disse eller lage nye, og evt. slette dem. Systemet leveres med et antall standardmaler fra leverandøren. Disse kan imidlertid ikke endres eller slettes – men du kan bruke dem som utgangspunkt og lage en kopi som du selv kan redigere.

ISBD copy/paste

I Katalog-modulen, på fanekortet ‘Eksemplar’ finnes det en ISBD-visning av aktiv post og en liste over eksemplarene som hører til posten. Hvis du merker denne ISBD-visningen med musepekeren kan du kopiere den (Ctrl-C) og f.eks. lime den inn i en e-post eller et Word-dokument (Ctrl-V).

NB! Når du limer inn i Word vil tabellen som limes inn være veldig smal (ISBD- formateringen følger med som en tabell); da må du dra i høyre side for å utvide kolonnen. Det er også mulig å lime inn posten som ren tekst.