Søking

Videoklipp av enkel søk.

Søking kan foregå både fra katalogvinduet og skrankebildet. Den eneste forskjellen på de to søkevinduene er at fjernlånssøket ligger i skranken og ikke i katalogdelen. Fjernlån er noe man gjør fra skranken hvor man kan aktivere lånerne.

030-katalogsok-2

I søkevinduet kan ordene skrives i helt likegyldig rekkefølge. Dette gjelder i alle feltene bortsett fra ISBN/EAN. I fritekst er det søk i alle felter hvor det er registrert informasjon om en post, både  i selve posten og på eksemplarene.

031-katalogsok-2

Alle søk kan grupperes ved å klikke på høyre musetast. Du velger mellom de valgene du ser under «Grupper». Hva som skal grupperes kan du selv bestemme under søkekoder.

032-katalogsokgruppering