Utlån

Slik ser skrankebildet ut i Mikromarc

Skrankebildet_3650

Etter at du har hentet inn en låner kommer informasjonen opp i fire tydelige bokser og hver av boksene er en knapp du kan trykke på med musa eller bruke hurtigtastene som før. Nå er det også med informasjon om beregning av utestående gebyr. Klikker du på bildet under kommer du til posten med info om dette.

Diverse i Mikromarc-utlån

Demo av utlån finnes under den siste fana som heter Demo MM3. På fanene på denne siden finnes demoer av de funksjoner som er nevnt på fanene.

Utlån og skranke

Fødselsdato på låneren vises nedenfor navnet i skranken ved utlån og innlevering.

Kvitteringer: Innleverings-kvitteringene viser nå hvilken låner som var registrert med de innleverte eksemplarene. Ved automatisk utskrift av kvitteringer starter systemet nå på en ny kvittering hver gang det oppdager en ny låner, ved manuell kvitteringsutskrift får du bare med de eksemplarene som var registrert på siste aktive låner. Utlånskvitteringene vil kunne inneholde lånerens reserveringer. Innstillingen for dette finner du i hovedmenyen under ‘Skranke’. Husk at lånere også kan få inn- og utlånskvitteringer på epost. Dette slås på under tlf/epost på låners kort.

Konto

Konto-fanen på hver låner (lånerdetaljer) er redesignet, slik at mer informasjon om hver gjeldspost vises. Hvis du f.eks. har sendt en purring som har generert et beløp, og purringen gjelder flere titler, kan du se disse ved å klikke på et pluss-tegn helt til venstre i raden. Konto-fanen har to kolonner; en for opprinnelig gjeld, og en for restbeløpet (gjelder gjeld som er delvis betalt). Når en gjeldspost gjelder ett bestemt eksemplar ser du detaljene om dette nederst til venstre.

Det er laget nye skjermbilder for å betale og ettergi beløp, hvor du kan betale mange eller alle gjeldsposter på én gang.

Automatisk sperring av lånere

Nederst på fanekortet Utlånsmeldinger i ‘Innstillinger for Utlån’ ser du en avkryssingsboks med teksten “Sperre lånere ved erstatningskrav”. Krysser du av her, vil lånere som får et erstatningskrav bli sperret fra å låne eller reservere materialet i biblioteket. Sperringen vises i lånerdetaljene for vedkommende låner, på fanekortet ‘Personopplysninger’. Når låneren har gjort opp for seg, kan du ta bort haken på lånerdetaljene.

Tapt utlån

Mikromarc har to statuser for tapt materiale: ‘Tapt’ og ‘Tapt utlån’; den første settes på savnede eksemplarer som man ikke forventer å se igjen, mens den andre settes av systemet når erstatningskrav genereres til lånere som har fått fullt antall purringer. Tidligere var det slik at begge disse statusene indikerte at eksemplaret var slettet. Dette er nå endret: Statusen ‘Tapt’ fungerer som før, men statusen ‘Tapt utlån’» indikerer IKKE lenger at eksemplaret er slettet – det er en “aktiv” status. Dermed vil dette lånet fortsatt henge ved låneren og man kan se det i listen over låners lån i lånerdetaljbildet.

Det er derimot fortsatt noen begrensninger knyttet til denne eksemplarstatusen:

– Man kan ikke fornye et utlån hvor eksemplaret er «Tapt utlån».

– Man kan ikke uten videre innlevere et slikt eksemplar. (Man har dog muligheten til å tvinge gjennom en innlevering likevel).

Det er også mulig å sende et erstatningskrav på et bestemt eksemplar fra lånelisten. Fremgangsmåten er:

– Gå inn på listen over låners lån og marker det aktuelle eksemplaret i listen

– Gå inn på eksemplardetaljbildet og endre eksemplarstatus til «Tapt utlån»

– Klikk på printer-knappen på knapperaden over listen over låners lån og velg «Erstatningskrav».

Du vil da få ut et erstatningskrav på det eksemplaret. Dette er en nyttig funksjon hvis en låner f.eks. har glemt igjen en bok på et hotell i syden. Når låneren får første purring eller sier i fra til dere med en gang så kan systemet skrive ut et erstatningskrav direkte uten at man behøver å vente på tre purringer før kravet kommer. Sjekk denne posten for å se en demo av dette.