Modulvalg

Dagens lille minitips. For å velge en modul i MM3 behøver du ikke benytte venstre kolonne for først og åpne hovedinndeling og deretter ønsket modul. Oppe i menyen som heter MODUL kan du klikke direkte på den modulen du vil til, f.eks. Rapporter.

Kolonner i registeret over lånere

Husk at du inne i lånerregisteret kan klikke på høyre museknapp og få opp dette vinduet. Her kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil se om dine lånere.
Husk at alle kolonneinnstillinger i MM3 gjelder for pålogget bruker i Mikromarc. Endrer du dette et sted så blir det samme oppsett på en annen maskin når du logger deg inn i MM3 med samme bruker. Fordelen er jo at en endring du gjør et sted blir med deg overalt også på hjemmemaskinen hvis du benytter MM3 der også.

kolonner_i_la%cc%8anerregister

Lånerhistorikk og varsel i skranke

Dette er ikke nytt i denne versjonen, men tas med som et tips da det er mange som ikke har fått det med seg.
Under innstillinger i skranke (fastnøkkel oppe til høyre) kommer du til følgende oppsett. Ved den rød pilen er det et felt som alle folkebibliotek bør krysse av, men ikke skoler. Grunnen til at dette kom inn var etter ønske fra skolene som ikke ønsket å kvittere for at eleven hadde lånt boka før. Ved store utlånsmengder blir det lett et irritasjonsmoment. Når dette valget IKKE er huket av blit lånet utført som vanlig og hvis låneren har hatt dette eksemplaret tidligere kommer det bare en beskjed i feltet til høyre som forteller at låneren har lånt denne før. Her blir det ingenting du må kvittere for å det er bare å gå videre til neste utlån.

For et folkebibliotek vil det være en grei service at man kan opplyse låneren om at du har lånt denne før.  Den vanlige meldingen spretter opp og der står det info om at låneren har hatt den før og du har et JA/NEI-valg om du vil gjennomføre lånet eller ikke.

la%cc%8anehistorikkvarsel

Nye kvitteringer

Fjerninnlevering.
Det har nå kommet to nye valg under «Kvitt./Følgesedler» hvor du kan sette opp egen fjerninnleveringskvittering. Det ligger med en standardkvittering i MM3.655, men som med andre kvitteringer kan du lage egne å benytte dem om du ønsker.

 

nye-kvitteringer

Kategorier og etiketter

Husk at du kan knytte en etikett direkte til en kategori. Det gjør du under innstillinger i Katalogen. Gå til fanen Kategorier og du ser mulighetene til å knytte sammen etiketter og kategorier.etiketter_og_kategorier

Her er et eksempel fra min demobase på hvordan det kan gjøres.

etiketter_og_kategorier_2

Kategorier fra versjon 3.655

Når du nå legger til nye eksemplarer i versjon 3.655 vil du kunne benytte et ekstra valg i eksemplarregistreringen. Nede til høyre er det en rullgarding hvor det er standard <bare automatisk innmelding>. Det betyr at eksemplarene meldes inn i den/de kategoriene du har satt opp med automatisk innmelding. Fra dette valget kan du i tillegg melde inn eksemplarer i en ekstra kategori som du har bruk for til disse eksemplarene. Dette valget påvirker ikke kategoriene som har automatisk innmelding.

kategorier

 

BibControl

Et enkelt eksempel på hvordan en statistikk kan se ut og bygges opp i klientprogrammet til BibControl.

Her har jeg tatt utgangspunkt i «Transaksjoner» fordelt på «Servicekode». Fra menyen øverst kan jeg i tillegg velge så mange felter jeg vil og dra dem ned i regnearket eller jeg kan bare velge å sortere på den verdien jeg ønsker uten at de må fysisk ned i selve arket. Det er denne muligheten som BibControl så utrolig fleksibel.

bibcontrol_-_transaksjoner

Tidsskrift

I MM3.6.50 er det en helt ny tidsskriftsmodul. Grunnstammen for utgivelsesplanen er helt skrevet om. Programmet har blitt enklere å bruke samtidig som det har blitt mere fleksibelt.
Her er noen skjermbilder fra den nye versjonen.

Hefteposter

Tidsskriftsmodul_001

Endring av hefteposter foregår nå direkte i mottaket.Tidsskriftsmodul_002 Tidsskriftsmodul_003

 

Ny måte å sette opp utgivelser på.
Først velger man en hovedplan som tidligere, deretter kan du selv klikke direkte på datoen hvis du vil gjøre hovedendringer på planen. Alle avvik på utgivelser av hefter gjøres nå i mottaket og ikke i den opprinnelige planen som i tidligere versjoner. Avvik behandles nå kun som et avvik fra den normale planen for tidsskriftet.

Tidsskriftsmodul_004_plan