Midlertidig lånergruppe

OBS!!!

I versjon MM3.6.61 har det kommet er par valg i systemet som IKKE skal benyttes.

I låneregisteret under Lånergrupper finnes det en gruppe som heter «Midlertidige lånere med begrenset tilgang». Hvis du legger lånere i denne gruppa får de ikke låne i det hele tatt. Dette er en systemgenerert lånergruppe som har noe med weboverbygget Saga å gjøre. Skulle du trenge en slik lånergruppe kan du opprette den selv, men bruk altså IKKE den som ligger standard fra oss. Tilsvarende finner du en lånebetingelse som går mot den samme gruppen. Denne har da heller ingen funksjon nå.

Bruk av foresatte i MM3

Slik kan det se ut i websøk når en av foreldrene går inn på sin egen side. Her får du oversikt over egne lån og barnas lån. Normalt kan man klikke på navn til barn/barna inntil de fyller 15(kan endres under innstillinger). Mellom 15 og 18 ser man barnas navn, men etter 18 forsvinner de helt fra foreldrenes/foresattes oversikt. Når barn purres sendes i dette tilfellet brevet direkte til foresattes navn og adresse. Navn som vises her er fiktive.

Meg___Mitt_-_foresatte.png

Automatisk oppdatering av Bibbiposter

Ved bestilling fra Biblioteksentralens nettbutikk kommer noen av MARC-postene til bestilte titler som ufullstendige forhåndsposter. Det er laget en løsning som gjør at Biblioteksentralen senere kan sende ut fullstendige poster til dem som har mottatt forhåndsposter. Forhåndspostene blir da erstattet med den fullstendige posten i bibliotekets katalog. Biblioteksentralen kan også sende ut rettelser til fullstendige poster. Bibliotek kan velge om de ønsker denne funksjonaliteten i leverandørbetingelsene for leverandøren «Biblioteksentralen»:

Lenker i Websøk

Du kan ganske enkelt legge inn egne lenker på siden til Mikromarc Websøk.

Gå til Webkonfigurasjon og klikk på teksten til høyre for bildet du har der.

Først markerer du den teksten som skal fungere som en lenke videre og deretter klikker du på Lenkeknappen oppe i menylinja og følgende lille hjelpebilde dukker opp. I feltet URL skriver du inn lenken du vil brukerne skal ledes til. I feltet Link Text vil du se at den teksten eller ordet du uthevet allerede er fylt inn. Du kan også fylle inn Målfil hvis du vil og her har jeg valgt «Nytt vindu» og da åpnes lenken normalt i en ny fane i utforskeren. Feltet ToolTip kan også fylles ut hvis du vil ha en nærmere forklaring til brukeren når musa holdes over lenken.

Resultatet vil kunne bli slik:

Eksport av trefflister

Overskriften her er eksport av trefflister og ikke utskrift. Mange er ikke klar over at du kan eksportere treff i søk, rapporter, statistikk osv. til forskjellige format.

Her er et bilde fra eksemplarmodulen. Når du klikker med høyre musetast i trefflista ser du valgene Eksporter til tekstdokument og Eksporter til regneark. Eksportfilene kan du åpne i den kontorpakka du måtte ha på din maskin. Husk at disse filene også kan åpnes i Google documents hvis du ikke har egen Officepakke. Det samme gjelder alle eksporter fra Rapporter og Statistikk. I trefflisten i søking i MM3 så kommer det kun opp eksporter til hvis du har en kontorpakke installert.

Eksport_av_treff.jpg

Hva har jeg katalogisert i dag?

Eksemplarmodulen kan brukes til mye og den er fin som ren søkeinngang også. Under knappen Mer kan du benytte feltene Registrert dato. Her har jeg valgt dagens dato i begge felt, men du kan selv bestemme intervallet du vil sjekke. Skriver du noe i bare venstre felt er det fra og med den dagen. Skriver du noe bare i høyre felt er det frem til den datoen. Benytter du begge felt er det «fra og med»  og «til og med» som vises.

hva_har_jeg_katalogisert_i_dag.jpg

Status savnet og tapt

Hvis du har mange eksemplarer med status SAVNET som du vil endre til TAPT, kan det enkelt endres i eksemplarmodulen.

Søk opp de med status savnet under Eksemplastatus i øvre høyre hjørne. Nå du har market de eksemplarene du virkelig vil merke tapt så velger du Slett valgte oppe i venstre del av menyen i eksemplarmodulen. Der har du flere statuser å velge mellom og en dem heter Tapt. Velg så Slett eksemplarer og deretter Lagre nederst i høyre del av skjermbildet.status_savnet_001Status_savnet_002