Sperring av lånere med gjeld over en viss sum

I versjon MM3.6.70 er det nå lagt inn mulighet for å sperre lånere med gjeld over en viss grense. Du går inn på Lånergruppe og deretter fane Priser. Nederst på siden ser du tre valg som har med sperring å gjøre. Standard fra oss er at ingen sperres, men de to neste valgene er det opp til det enkelte bibliotek å benytte seg av om ønskelig.

Flytende bestand

I versjon MM 3.6.70 kom det en funksjon som het «Flytende bestand». Du kan sette opp denne muligheten mellom bibliotek og f. eks. filialer eller andre bibliotek under «Administrasjon/Bibliotekenheter». Oppe i høyre hjørne har det kommet en fastnøkkel med innstillinger for dette. Se bildet under her.

Det virker på den måten at du setter opp i MM3 at noen bibliotek/filialer skal samarbeide om boksamlingen. Det stedet hvor eksemplaret innleveres blir automatisk satt til «Fast plassering». Flytende bestand markeres på det enkelte eksemplar. Hvis du har to eksemplarer av en tittel kan du godt sette det ene til å ha status «Flytende bestand» mens det andre er en del av din faste samling.

Slik settes det opp:

Trykk på «Ny gruppe» og gi den et navn for samarbeidet du setter opp. I vinduet under krysser du av for den enhetene som skal samarbeide om dette. Deretter kan du merke eksemplarer som tilhører disse enhetene med status «Flytende bestand». Det er ikke mulig å få andre enheters eksemplarer med på dette da valget vil være grått på deres eksemplarer.

Hurtigfiltrering av eksemplarer

Nytt i MM3.6.70.

Hurtigvalg_av_eksemplarvisning.pngI eksemplarvisningen har det kommer nye knapper for å filtrere visningen av dine eksemplarer.

Første knapp gir deg treff på kun pålogget enhet og underavdelinger. Knapp nr. 2 gir deg eksemplarene fra utvalget ditt i søk. Knapp nr. 3 gir brukeren oversikt over eksemplarene fra de enhetene vedkommende har rettighet til å se. Knapp nr. 4 slår av og på visning av slettede eksemplarer.

 

Flytende samling

Versjon MM3.6.70 har nå full støtte for en flytende bokstamme. Det kan settes opp slik at fast plassering blir på det stedet eksemplaret leveres inn. Under Bibliotekenheter i adminsitrasjon kan du gruppere ulike enheter sammen i en gruppe som du vil ha med på et slikt samarbeid.

Flytende_bestand-oppsett.png

Deretter kan du slå på funksjonen for de eksemplarene du vil skal inkluderes. Det betyr at du enten kan slå på for hele bestanden din eller bare velge ett eksemplar eller to fra hver tittel. For å endre på mange på en gang benytter du eksemplarmodulen til dette. Det er ikke mulig å slå på flytende bestand på et eksemplar som tilhører en enhet som ikke er med på et slikt samarbeid.

Flytende_bestand-eks.png

MM3.6.70

Kommende uke starter hovedtesting av neste versjon som heter 3.6.70. Dette er en større oppgradering med mye nytt.

Her er en liste over noen eksempler på det nye som kommer:

Flytende bestand
Foreldre/barn – flere muligheter.
Vareopptelling – forenklet mulighet for hyllesjekk.
Bytte påloggingsenhet inne fra skranken. Veldig nyttig f.eks. ved bokbuss-stopper.
Filterknapper på eksemplarlister. Listene over eksemplarer kan enkelt filtreres ved knappevalg.
Skrankelogg – utvidet informasjon
Enhetslister kan minimeres
Tidsstyrte oppgaver – mere oversiktlig og nye muligheter
Betalingspåminnelse – ny mulighet under Utlånsmeldinger til låneren.
BIB-Control – integrasjon mot BIB-Control (statistikk)
Alle disse pluss andre saker vil etterhvert få egne videosnutter som viser hvordan de fungerer.

Beregning av gebyr

Skjermbilde 2017-06-21 13.51.05.png

I versjon MM3.6.65 som nå er ute i test hos pilotbibliotek har det kommet en ny funksjon i beregning av gebyrer. Som dere ser på F10 konto-knappen står det nå et beregnet gebyr under det du skylder. I mitt tilfelle har jeg satt opp overdagspenger i betingelsene og da beregner systemet hele tiden en pris for hvor mye jeg skylder akkurat nå. Leverer jeg bøkene nå så er dette det beregnede gebyret for samtlige eksemplarer i dag. Har jeg bøkene enda flere dager vil beregnet gebyr fortsette å øke.

Sett reserveringer på pause

I versjon 3.665 som er i siste fase av testing (7.06.17), vil det komme en funksjon for å sette en reservering på pause. Dette kan gjøres både fra klienten i Mikromarc, websøk og mobilweb. Her er et bilde fra mobilweb.

Reservering og  pausefunksjon.png

Midlertidig lånergruppe

OBS!!!

I versjon MM3.6.61 har det kommet er par valg i systemet som IKKE skal benyttes.

I låneregisteret under Lånergrupper finnes det en gruppe som heter «Midlertidige lånere med begrenset tilgang». Hvis du legger lånere i denne gruppa får de ikke låne i det hele tatt. Dette er en systemgenerert lånergruppe som har noe med weboverbygget Saga å gjøre. Skulle du trenge en slik lånergruppe kan du opprette den selv, men bruk altså IKKE den som ligger standard fra oss. Tilsvarende finner du en lånebetingelse som går mot den samme gruppen. Denne har da heller ingen funksjon nå.

Bruk av foresatte i MM3

Slik kan det se ut i websøk når en av foreldrene går inn på sin egen side. Her får du oversikt over egne lån og barnas lån. Normalt kan man klikke på navn til barn/barna inntil de fyller 15(kan endres under innstillinger). Mellom 15 og 18 ser man barnas navn, men etter 18 forsvinner de helt fra foreldrenes/foresattes oversikt. Når barn purres sendes i dette tilfellet brevet direkte til foresattes navn og adresse. Navn som vises her er fiktive.

Meg___Mitt_-_foresatte.png

Automatisk oppdatering av Bibbiposter

Ved bestilling fra Biblioteksentralens nettbutikk kommer noen av MARC-postene til bestilte titler som ufullstendige forhåndsposter. Det er laget en løsning som gjør at Biblioteksentralen senere kan sende ut fullstendige poster til dem som har mottatt forhåndsposter. Forhåndspostene blir da erstattet med den fullstendige posten i bibliotekets katalog. Biblioteksentralen kan også sende ut rettelser til fullstendige poster. Bibliotek kan velge om de ønsker denne funksjonaliteten i leverandørbetingelsene for leverandøren «Biblioteksentralen»: