Erstatning utenom tid

Noen ganger så mistes en bok eller to. Låneren kan få et erstatningskrav med en gang uten at vedkommende må vente på alle purringene fra biblioteket før kravet kommer. Her viser vi hvordan du kan overstyre dette i MM3.

Skann og skriv ut etiketter

I Eksemplarmodulen kan du enkelt skrive ut etiketter til de eksemplarene du måtte ønske. Du kan skanne strekkodene og deretter velge mellom forskjellige maler avhengig av hva slags materiale du skal ha etiketter til.
Se vedlagte video for tips.

Valg for kvitteringer

Hvis du øverst i menyen i skranke klikker på «Skranke» kommer følgende meny ned:

Valg_for_kvitteringer

Her kan du bestemme om du vil ha med alle lån på kvittering og om reserveringer skal med.

  1. Hvis du tar med alle lån så vil låneren få en oversikt over det de lånte nå og hva de allerede har på utlån hjemme. Vær klar over at dette valget kan ha stor uønsket effekt hvis det f.eks er en skole som låner av deg og som allerede har et stort antall lån. Da vil kvittering bli lang og det lite hensikstmessig. Husk at du da kan trykke CTRL-P og få en helt annen type utskrift for skoler eller lånere med mange lån.
  2. Tar du med reserveringer får låneren en beskjed om hva som er bestilt til vedkommende. Dette er en nyttig informasjon og ha på kvitteringen.

Husk ellers at du nå kan spørre låneren om de vil ha epostkvittering istedet for papirkvittering. For å få til det åpner du låners kort (F6 når låner er aktiv i skrankevinduet) og går ned på tlf/epost til låneren. Kryss av for «Kvitteringer på epost». For at dette skal virke er det nok at du har registrert en epost på låneren. Du behøver IKKE å slå på automatiske kvitteringer i innstillinger – det gjelder kun for papirkvitteringer.

epostkvitteringer

Nyeste utgaver først i websøk

Vi har lagt inn muligheter for nye nøkler i basen slik at du kan endre standardsortering til å vise alltid de nyeste utgavene øverst i websøket. Dette gjelder versjon MM3.6.45. Husk at du alltid kan sortere stigende og synkende ved å klikke på kolonneoverskriftene også.

De som fortsatt har MM3.6.30 må vente til slutten av februar da «alle» skal være over på den nye versjonen. Det finnes også noen kunder som oppgraderes i bolker til faste tider i året og de får enda ikke versjon 3.6.45.

sortering_på_år_i_websortering_på_år_i_konfigurasjon

Ved å gå inn i konfigurasjon (krever adminrettigheter) kan du endre dette selv eller ta kontakt med brukerstøtte om du ønsker hjelp.

Under konfigurasjon velger du Unit/0/Web/Search (se bildet over). Når du har valgt Search kommer det en del info i høyre stolpe og her skal du legge til to såkalte Egenskaper. Hvis egenskapene allerede står der fyller du bare inn informasjonen som skal ligge i nøkkelfeltene til høyre. (les nednefor).

Oppe i venstre hjørnet er det et blankt ark. Trykk på det og velg Ny egenskap. Skriv inn: DefaulSortDirection og trykk ok. Linjen til høyre for dette fyller du ut med verdien(nøkkelen) DESC

Lag en Egenskap til som du kaller:DefaultSortKey og trykk ok. I nøkkelfeltet ut til høyre skriver du PublYear

Når du nå søker på web skal alltid siste utgave komme øverst. Vær klar over at det kan ta noen minutter før websøket er oppdatert da vi har mange webservere i drift og de skal synkes

Utlånsvarsel

Når man har historikk på en låner og vedkommende har lånt noe før før man opp et varsel om dette. Det har vært ønske om å gjøre dette valgfritt, ikke minst for elever i skolen som ofte har lånt en bok før.
Nå kan du selv bestemme hvilken info som skal komme opp og når.

Gå til Skranke og velg Instillinger oppe i høyre hjørne. På første fane som kommer opp har du fått ett ekstra valg: «Stopp med advarsel….»

Utlånsadvarsel_ved_tidligere_lånt_bok

Her kan du selv bestemme hva du vil ha. Se også forklarende tekst i venstre stolpe. Vil du IKKE ha opp varsel på forhånd før et utlån skal du IKKE krysse av. Boken kommer-lånere vil allikevel få et varsel før utlån selv om du ikke har krysset av.

Utskrift av etiketter

Ny funksjonalitet i Eksemplarmodulen i MM3.645. Denne versjonen er ute i pilot nå og skal snart ut til alle våre brukere. Tidligere skrev man ut etiketter fra Kategoriene, men nå kan du gjøre det her istedet for.

I Eksemplarmodulen har det kommet en ekstra knapp oppe i menylinjen med teksten «Skann for etiketter». Når du klikker her så kommer det opp et valg hvor du scanner inn eksemplarer du vil skrive ut etiketter til. Når du har scannet ferdig bestemmer du hvilken etikett du vil ha. Se vedlagte bilder.

Etikettskriver

Vi har fått en ny etikettskriver i huset som kan lage etiketter med teksten du måtte ønske. På bildet ser du noen eksempler på hva vi har skrevet ut til noen kunder.

Ny etikettprinter
Skriver som kan skrive ut ulike typer tekst på selvklebende lapper