Datospenn i Depot

Tips til datospenn i depot.
Benytt intervall Alle datoer og ikke bare siste 3 år eller 5 år. Det viser seg at det er noen depotinnførsler som filtreres bort når man snevrer inn datospennet selvom de tilhører valgte periode. Saken undersøkes nærmere av oss nå.
Forfallsdato_depot