Endring av eksemplarer

Som de fleste kanskje har fått med seg er det nå en Eksemplarmodul med i versjon 3.6.2 og man kan søke direkte i den eller ta meg seg et søk fra katalogen over i Eksemplarmodulen for deretter å gjøre endringer.

Faktisk kan du også gjøre endringer direkte i eksemplarvisningen både i katalog og i skrankesøk. Hvis du merker flere eks på en gang og deretter trykker på Endre vil du få opp det samme bildet som i Eksemplarmodulen. Se bildene nedenfor.

086-Endring_av_flere_eksemplarer_på_en_gang_rett_i_katalogen

Her har jeg markert noen eksemplarer og kan deretter klikke på endre-knappen øverst i venstre hjørne eller klikke høyre musetast og der velge endre.
087-Endring_av_flere_eks_på_en_gang_direkte_i_katalogen_I dette bildet har du så mulighet til å endre på alle de valga du ser her.

 

Endring av utlånstyper

Det hender av og til at man får på feil utlånstype, f.eks. Hovedsamling på noe som skulle ha vært Film eller noe annet.

I den nye versjonen er det lett å masseendre dette og i det følgende eksemplet har jeg feilkatalogisert en del filmer i min base med utlånstype Hovedsamling(standard utlån) i stedet for Film(7 dager i mitt bibliotek).

Ta med søk fra Katalogen direkte over i Eksemplarmodulen

Jeg søker opp Utlånstype hovedsamling (EXLOANTYPE=hoved%) og under begrensninger til høyre (Materiale) har jeg valgt kun det som er relatert til film. Hvis alt nå er korrekt i min base så skal det ikke dukke opp et eneste svar, men her fikk jeg noen treff.

078-masseendring-2

Hvis alt nå er korrekt i min base så skal det ikke dukke opp et eneste svar, men her fikk jeg noen treff.

077-masseendring_av_eksemplarer-2

For enkelt å ta med disse over i Eksemplarmodulen klikker du på høyre musetast og velger «Ta med treff til Eksemplarmodulen» eller CTRL+Shift+I.

079-masseendring-3

Marker alle postene i søket og klikk på Endre valgte i øvre venstre hjørne.

080-masseendring-2Plukk den Utlånstypen du skal ha, i mitt tilfelle er det FILM.
081-masseendring-3

Klikk på Endre eksemplarer og jobben utføres.

082-masseendring-2

I dette tilfellet var det også en utlånt film og den endres ikke i dette tilfellet. Utlånstypene bestemmer utlånstid og kan derfor ikke endres så lenge noe står utlånt, men denne filmen kan lett endres ved mottak.

083-masseendring-2Du avslutter det hele ved å trykke på Lagre og listen oppdateres.

Lykke til med ryddingen.