Hurtigfiltrering av eksemplarer

Nytt i MM3.6.70.

Hurtigvalg_av_eksemplarvisning.pngI eksemplarvisningen har det kommer nye knapper for å filtrere visningen av dine eksemplarer.

Første knapp gir deg treff på kun pålogget enhet og underavdelinger. Knapp nr. 2 gir deg eksemplarene fra utvalget ditt i søk. Knapp nr. 3 gir brukeren oversikt over eksemplarene fra de enhetene vedkommende har rettighet til å se. Knapp nr. 4 slår av og på visning av slettede eksemplarer.

 

Status savnet og tapt

Hvis du har mange eksemplarer med status SAVNET som du vil endre til TAPT, kan det enkelt endres i eksemplarmodulen.

Søk opp de med status savnet under Eksemplastatus i øvre høyre hjørne. Nå du har market de eksemplarene du virkelig vil merke tapt så velger du Slett valgte oppe i venstre del av menyen i eksemplarmodulen. Der har du flere statuser å velge mellom og en dem heter Tapt. Velg så Slett eksemplarer og deretter Lagre nederst i høyre del av skjermbildet.status_savnet_001Status_savnet_002

Utskrift av etiketter

Ny funksjonalitet i Eksemplarmodulen i MM3.645. Denne versjonen er ute i pilot nå og skal snart ut til alle våre brukere. Tidligere skrev man ut etiketter fra Kategoriene, men nå kan du gjøre det her istedet for.

I Eksemplarmodulen har det kommet en ekstra knapp oppe i menylinjen med teksten «Skann for etiketter». Når du klikker her så kommer det opp et valg hvor du scanner inn eksemplarer du vil skrive ut etiketter til. Når du har scannet ferdig bestemmer du hvilken etikett du vil ha. Se vedlagte bilder.

Endring av eksemplarer

Som de fleste kanskje har fått med seg er det nå en Eksemplarmodul med i versjon 3.6.2 og man kan søke direkte i den eller ta meg seg et søk fra katalogen over i Eksemplarmodulen for deretter å gjøre endringer.

Faktisk kan du også gjøre endringer direkte i eksemplarvisningen både i katalog og i skrankesøk. Hvis du merker flere eks på en gang og deretter trykker på Endre vil du få opp det samme bildet som i Eksemplarmodulen. Se bildene nedenfor.

086-Endring_av_flere_eksemplarer_på_en_gang_rett_i_katalogen

Her har jeg markert noen eksemplarer og kan deretter klikke på endre-knappen øverst i venstre hjørne eller klikke høyre musetast og der velge endre.
087-Endring_av_flere_eks_på_en_gang_direkte_i_katalogen_I dette bildet har du så mulighet til å endre på alle de valga du ser her.