Kategorier og etiketter

Husk at du kan knytte en etikett direkte til en kategori. Det gjør du under innstillinger i Katalogen. Gå til fanen Kategorier og du ser mulighetene til å knytte sammen etiketter og kategorier.etiketter_og_kategorier

Her er et eksempel fra min demobase på hvordan det kan gjøres.

etiketter_og_kategorier_2

Skann og skriv ut etiketter

I Eksemplarmodulen kan du enkelt skrive ut etiketter til de eksemplarene du måtte ønske. Du kan skanne strekkodene og deretter velge mellom forskjellige maler avhengig av hva slags materiale du skal ha etiketter til.
Se vedlagte video for tips.

Utskrift av etiketter

Ny funksjonalitet i Eksemplarmodulen i MM3.645. Denne versjonen er ute i pilot nå og skal snart ut til alle våre brukere. Tidligere skrev man ut etiketter fra Kategoriene, men nå kan du gjøre det her istedet for.

I Eksemplarmodulen har det kommet en ekstra knapp oppe i menylinjen med teksten «Skann for etiketter». Når du klikker her så kommer det opp et valg hvor du scanner inn eksemplarer du vil skrive ut etiketter til. Når du har scannet ferdig bestemmer du hvilken etikett du vil ha. Se vedlagte bilder.

Etikettskriver

Vi har fått en ny etikettskriver i huset som kan lage etiketter med teksten du måtte ønske. På bildet ser du noen eksempler på hva vi har skrevet ut til noen kunder.

Ny etikettprinter
Skriver som kan skrive ut ulike typer tekst på selvklebende lapper