Flytende bestand

Enkelte bibliotek som arbeider sammen i felles baser ønsker å ha flytende bestand av enkelte eksemplarer. Dette kan lett settes opp i Mikromarc.
Idéen bak flytende bestand er at eksemplaret får status fast plassering der det innleveres. Man låner et eksemplar på filial/bibliotek A og leverer det inn på filial/bibliotek B og det får da status fast plassering her istedet for at det kommer opp en beskjed om at eksemplaret skal flyttes til en annen filial/bibliotek. Status som gå på eiende enhet endres ikke, slik at man lett kan søke opp sine eksemplarer som står på andre filialer/bibliotek.

Første skritt er å gå til Administrasjon og Bibliotekenheter. Oppe i høyre hjørne klikker man på Innstillinger(fastnøkkel) og følgende bilde dukker opp:

Dette er et oppsett fra vår demobase med mange grupper. Første gang man åpner dette vil det være tomt her.

Klikk på Ny gruppe og velg hvilke bibliotek/filialer som skal samarbeide om flytende bestand.

Velg navn på gruppa og huk av for bibliotek/enheter som skal samarbeide.

For å ta dette i bruk så gjøres det på eksemplarnivå i Mikromarc.

Kryss av for eksemplarer du vil ha med i tjenesten flytende eksemplarer.

Dette kan du også masseendre i Eksemplardmodulen.

Flytende bestand

I versjon MM 3.6.70 kom det en funksjon som het «Flytende bestand». Du kan sette opp denne muligheten mellom bibliotek og f. eks. filialer eller andre bibliotek under «Administrasjon/Bibliotekenheter». Oppe i høyre hjørne har det kommet en fastnøkkel med innstillinger for dette. Se bildet under her.

Det virker på den måten at du setter opp i MM3 at noen bibliotek/filialer skal samarbeide om boksamlingen. Det stedet hvor eksemplaret innleveres blir automatisk satt til «Fast plassering». Flytende bestand markeres på det enkelte eksemplar. Hvis du har to eksemplarer av en tittel kan du godt sette det ene til å ha status «Flytende bestand» mens det andre er en del av din faste samling.

Slik settes det opp:

Trykk på «Ny gruppe» og gi den et navn for samarbeidet du setter opp. I vinduet under krysser du av for den enhetene som skal samarbeide om dette. Deretter kan du merke eksemplarer som tilhører disse enhetene med status «Flytende bestand». Det er ikke mulig å få andre enheters eksemplarer med på dette da valget vil være grått på deres eksemplarer.

Flytende samling

Versjon MM3.6.70 har nå full støtte for en flytende bokstamme. Det kan settes opp slik at fast plassering blir på det stedet eksemplaret leveres inn. Under Bibliotekenheter i adminsitrasjon kan du gruppere ulike enheter sammen i en gruppe som du vil ha med på et slikt samarbeid.

Flytende_bestand-oppsett.png

Deretter kan du slå på funksjonen for de eksemplarene du vil skal inkluderes. Det betyr at du enten kan slå på for hele bestanden din eller bare velge ett eksemplar eller to fra hver tittel. For å endre på mange på en gang benytter du eksemplarmodulen til dette. Det er ikke mulig å slå på flytende bestand på et eksemplar som tilhører en enhet som ikke er med på et slikt samarbeid.

Flytende_bestand-eks.png