Bruk av foresatte i MM3

Slik kan det se ut i websøk når en av foreldrene går inn på sin egen side. Her får du oversikt over egne lån og barnas lån. Normalt kan man klikke på navn til barn/barna inntil de fyller 15(kan endres under innstillinger). Mellom 15 og 18 ser man barnas navn, men etter 18 forsvinner de helt fra foreldrenes/foresattes oversikt. Når barn purres sendes i dette tilfellet brevet direkte til foresattes navn og adresse. Navn som vises her er fiktive.

Meg___Mitt_-_foresatte.png

Foresatte i lånerregisteret

I den neste versjonen av MM3 (3.6.30) kan du nå også sette opp foresatte på lånere som ikke er myndige. Da er det mulig å sende krav/erstatning til foresatte og ikke til barnet. I lånerregisteret har det kommet en ekstra fane nederst som heter foresatte og her kan man knytte opp personer som allerede ligger i registeret.

Foresatte_i_lånerregister_29_09_14_08_56