Tidsskrift

I MM3.6.50 er det en helt ny tidsskriftsmodul. Grunnstammen for utgivelsesplanen er helt skrevet om. Programmet har blitt enklere å bruke samtidig som det har blitt mere fleksibelt.
Her er noen skjermbilder fra den nye versjonen.

Hefteposter

Tidsskriftsmodul_001

Endring av hefteposter foregår nå direkte i mottaket.Tidsskriftsmodul_002 Tidsskriftsmodul_003

 

Ny måte å sette opp utgivelser på.
Først velger man en hovedplan som tidligere, deretter kan du selv klikke direkte på datoen hvis du vil gjøre hovedendringer på planen. Alle avvik på utgivelser av hefter gjøres nå i mottaket og ikke i den opprinnelige planen som i tidligere versjoner. Avvik behandles nå kun som et avvik fra den normale planen for tidsskriftet.

Tidsskriftsmodul_004_plan

Endring av eksemplarer

Som de fleste kanskje har fått med seg er det nå en Eksemplarmodul med i versjon 3.6.2 og man kan søke direkte i den eller ta meg seg et søk fra katalogen over i Eksemplarmodulen for deretter å gjøre endringer.

Faktisk kan du også gjøre endringer direkte i eksemplarvisningen både i katalog og i skrankesøk. Hvis du merker flere eks på en gang og deretter trykker på Endre vil du få opp det samme bildet som i Eksemplarmodulen. Se bildene nedenfor.

086-Endring_av_flere_eksemplarer_på_en_gang_rett_i_katalogen

Her har jeg markert noen eksemplarer og kan deretter klikke på endre-knappen øverst i venstre hjørne eller klikke høyre musetast og der velge endre.
087-Endring_av_flere_eks_på_en_gang_direkte_i_katalogen_I dette bildet har du så mulighet til å endre på alle de valga du ser her.