Tidsskrift

I MM3.6.50 er det en helt ny tidsskriftsmodul. Grunnstammen for utgivelsesplanen er helt skrevet om. Programmet har blitt enklere å bruke samtidig som det har blitt mere fleksibelt.
Her er noen skjermbilder fra den nye versjonen.

Hefteposter

Tidsskriftsmodul_001

Endring av hefteposter foregår nå direkte i mottaket.Tidsskriftsmodul_002 Tidsskriftsmodul_003

 

Ny måte å sette opp utgivelser på.
Først velger man en hovedplan som tidligere, deretter kan du selv klikke direkte på datoen hvis du vil gjøre hovedendringer på planen. Alle avvik på utgivelser av hefter gjøres nå i mottaket og ikke i den opprinnelige planen som i tidligere versjoner. Avvik behandles nå kun som et avvik fra den normale planen for tidsskriftet.

Tidsskriftsmodul_004_plan