Interndeponering

Oppdatert versjon fra MM3.6.30

Her viser jeg hvordan man flytter «bøker» midlertidig fra et bibliotek/filial til annen filial for en periode. Alle originale verdier blir tatt vare på av MM3 og dukker opp igjen når materialet settes tilbake.