Nye kvitteringer

Fjerninnlevering.
Det har nå kommet to nye valg under «Kvitt./Følgesedler» hvor du kan sette opp egen fjerninnleveringskvittering. Det ligger med en standardkvittering i MM3.655, men som med andre kvitteringer kan du lage egne å benytte dem om du ønsker.

 

nye-kvitteringer

Valg for kvitteringer

Hvis du øverst i menyen i skranke klikker på «Skranke» kommer følgende meny ned:

Valg_for_kvitteringer

Her kan du bestemme om du vil ha med alle lån på kvittering og om reserveringer skal med.

  1. Hvis du tar med alle lån så vil låneren få en oversikt over det de lånte nå og hva de allerede har på utlån hjemme. Vær klar over at dette valget kan ha stor uønsket effekt hvis det f.eks er en skole som låner av deg og som allerede har et stort antall lån. Da vil kvittering bli lang og det lite hensikstmessig. Husk at du da kan trykke CTRL-P og få en helt annen type utskrift for skoler eller lånere med mange lån.
  2. Tar du med reserveringer får låneren en beskjed om hva som er bestilt til vedkommende. Dette er en nyttig informasjon og ha på kvitteringen.

Husk ellers at du nå kan spørre låneren om de vil ha epostkvittering istedet for papirkvittering. For å få til det åpner du låners kort (F6 når låner er aktiv i skrankevinduet) og går ned på tlf/epost til låneren. Kryss av for «Kvitteringer på epost». For at dette skal virke er det nok at du har registrert en epost på låneren. Du behøver IKKE å slå på automatiske kvitteringer i innstillinger – det gjelder kun for papirkvitteringer.

epostkvitteringer

Epostkvittering

I MM3 er det fullt mulig å sende kvitteringer på epost til de brukerne som ønsker dette.

Gå inn på låners kort og huk av for Kvitteringer på epost i nederste felt (telefon, epost osv). Heretter vil låneren få en epost når man låner og en når man leverer inn noe. Dette fungerer selv om du IKKE har på automatisk utskrift av utlån/innleveringskvitteringer.

epost-kvittering